Národ sa skladá z rodín. Sotva sa nájde jedna rodina, z ktorej by si aspoň jeden člen nezaslúžil v nejakom zmysle spomienku. Aj preto je zaujímavé poznať ten strom ktorý dal takýto plod.


  Sme skupina dobrovoľníkov, ktorá sa podujala naindexovať matriky Slovenského Komlóša za obdobie od jeho vzniku (1746) až do doby, keď sa veľká časť jeho obyvateľov v rámci medzištátnych zmlúv presídlila do Československa, väčšinou do okolia Galanty.

Ako sme sa k tejto téme dostali?

Pred niekoľkými rokmi som sa začal intenzívne venovať rodopisu môjho otca, ktorý pochádzal z Liptovskej Sielnice. Pri takomto pátraní vedie prvá cesta na stránky www.familysearch.org kde je zverejnené veľké množstvo scanov z rôznych matrík. Scany z matriky Liptovskej Sielnice tu boli zverejnenné a aj naindexované.

Ten index však vytváral niekto, kto nemal vzťah k Liptovskej Sielnici. Mená a priezviská tu často boli skomolené a nepresné. Skrátka, ten index som nevedel použiť, aj tak som musel prezerať všetky scany. Toto je ale práca veľmi zdĺhavá.

Preto som sa rozhodol, že túto matriku naindexujem sám. K tomuto som vytvoril databázový program a postupne som ho naplnil dátami z tejto matriky. Táto práca mi trvala asi rok. Bohužiaľ som z oblasti Liptovskej Sielnice nenašiel žiadneho dobrovoľníka, ktorý by bol ochotný sa na tejto práci podieľať.

Po smrti mojej svokry, ktorá pochádzala zo Slovenského Komlóša, sme s manželkou začali pátrať po jej koreňoch. Podarilo sa nám dostať ku scanom matriky z fary ECAV zo Slovenského Komlóša a tak vznikla myšlienka, pokúsiť sa aj tieto scany zindexovať.

Komlóš však už bolo mestečko s cca 12 000 obyvateľmi a ročne sa tam rodilo okolo 400-500 detí. Prvým pionierom, ktorý sa podujal na tomto projekte spolupracovať, bola Danka Tummová. Postupne sa k tejto myšlienke pridalo viac ľudí, dnes nás je zhruba 14 dobrovoľníkov, ktorí na projekte spolupracujú.

Stojí za tým obrovské množstvo práce a voľného času. Veď je treba prečítať, vylúštiť a zapísať do databázy okolo 60 000 záznamov o krstoch, 60 000 záznamov o úmrtiach a zhruba 20 000 záznamov o sobášoch.

 

 Fotky z fotenia na fare ECAV v Slovenskom Komlóši z 6.mája 2017.