Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 2.12.2019 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Privítanie nových členov

    Pavol Komora  - 19

    František Boriš - 20

 

2. Zhodnotenie projektov :

          Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Kontroly sú takmer hotové.
 • Normalizácia priezvisk – previedla R.Gombárová a E.Tušková
 • Krsty - dohodli sme započatie nahrávania krstov. Rozdelenie období je nasledovné:
  • N_01K - 1803 - 1812 (07)
  • N_01K - 1813 - 1818 (19)
  • N_01K - 1819 - 1823 (20)
  • N_02K - 1827 - 1836 (??)
  • N_02K - 1837 - 1844 (17)
  • N_02K - 1845 - 1852 (18)
  • N_03K - 1853 - 1862 (12)
  • N_03K - 1863 - 1872 (13)
  • N_04K - 1873 - 1882 (12)
  • N_05K - 1883 - 1895 (03)
  • N_06K - 1895 - 1908 (15)

Chýbajú nám scany z rokov 1824 – 1826 – pokúsime sa preveriť cez p. Kukučku, resp. p. Bálinta, či sa nedajú niekde zohnať.

Do políčok „meno z dokladu“ je treba zapisovať údaje tak, ako sú zapísané na scane, teda nepokúšať sa ich prepisovať do maďarčiny alebo latinčiny, alebo slovenčiny, ale zapísať ich tak, ako boli uvedené na scane. Pokiaľ priezvisko nevieme rozlúštiť/nie sme si istí – potom k priezvisku dopíšeme otáznik. Pri nahrávaní scanov je treba postupovať s pozornosťou a vyvarovať sa rutiny, aby nevznikali zbytočné chyby v prepisoch.

Chceme zabezpečiť vysokú kvalitu databázy a omyly z nepozornosti zbytočne potom dehonestujú a zpochybňujú veľkú prácu celého teamu.

 • Študenti z Nadlaku sprostredkovaní cez p. Kukučku sa kvôli zaneprázdnenosti ospravedlnili – spolupracovať nebudú.

 

   Komlóš

 • Nový cintorín spracováva Betka Valachovičová ktorá je momentálne dlhšiu dobu chorá – chýba ešte sekcia E a F.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša.
  • Diskutovali sme o možných spôsoboch financovania, o granty sa môže uchádzať iba organizácia, ktorou my ale nie sme. Preveriť moťžnosť založenia občianskeho združenia???
  • Informácia o stave „zápisnice presbyterov“ – p. Hronec

3. Rôzne:

 • Boli predstavené nové funkcie nášho webu.
 • Informácia o podujatiach - Pezinok (prednáška pre spolok genealógov), DMS Galanta - (krátka prezentácia pre Spolok Slovákov z Maďarska), Bratislava - (klbásiáda - s účasťou Paľka Farkaša v súťažiacom teame)

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 6.01.2020 o 17:00.

3.12.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť