Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 6.1.2020 od 17:00 do 19:30

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

 

       Bánhedeš 

Nadlak

Krsty

Bolo dohodnuté, že s krstami 1810-1812 Karolovi pomôže Renata, aby sa skôr dala dokončiť analýza Komlóšanov spoluzakladajúcich Nadlak. 

   Komlóš

 • Nový cintorín je dokončený.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša.
  • J.Hovorka informoval o aktuálnom stave prác na dokumente. Textová časť publikácie je už takmer dokončená. Odhadovo potrebujeme ešte cca 2 mesiace.
  • Padol návrh na doplnenie o nové témy 
   • Doplnenie o obrazovú časť
   • Krátke predstavenie ľudí, podieľajúcich sa na spracovaní Komlóša
   • Poznatky zo spracovaných cintorínov
   • Komlóšania zakladatelia Nadlaku
   • Komlóšania zakladatelia Bánhedešu
   • Uvedenie dátovej časti publikácie

2. Návrh na založenie OZ:

Prípravný výbor v zložení Ľ.Kmeť, R.Gombárová, J.Hovorka, E.Tušková predložil návrh stanov pre OZ. Názov združenia by mal byť "Združenie pre genealogický výskum Slovákov z Dolnej zeme".Diskutovali sme o jednotlivých bodoch stanov. Padlo niekoľko návrhov a pripomienok. Dohodli sme sa, že do štvrtka 9.1.2020 sa ešte môžu zaslať pripomienky/návrhy, v piatok to potom prípravný výbor uzavrie.

3. Rôzne:

 • 10.01.2020 - novoročný koncert v DMS Galanta

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 3.02.2020 o 17:00.

6.1.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť