Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 3.2.2020 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

 

       Bánhedeš 

Momentálne na tomto projekte nepracujeme. Po ukončení indexácie krstov v Nadlaku časť tímu v zložení Eva Tušková, Karol Rebro , Pavol Komora a František Boriš začne pracovať na párovaní v projekte Bánhedeš

Nadlak

Krsty

Pokračujeme v indexácii krstov, chýba nám ešte 37 rokov.Za posledný mesiac sme v indexácii výrazne pokročili a predpokladáme , že ju v priebehu dvoch mesiacov ukončíme.

Zamysleli sme sa aj nad tým ako pokračovať ďalej. Zhodli sme sa na tom, že by sme mali pokračovať indexáciou matrík Pitvaroša. 

   Komlóš

 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša. J. Hovorka informoval o aktuálnom stave prác na dokumente. Textová časť publikácie je už takmer dokončená. Odhadovo potrebujeme ešte cca 2 mesiace
 • dátová príloha k publikácii 
  • program preložiť do maďarčiny
  • doplňiť textovú časť k programu, vylepšiť Help – kto?
  • ukazovať pri údajoch z cintorínov aj fotku náhrobku?
  • katastrálna mapa Komlóša z roku 1882 aj s priradenými domami a ich majiteľmi
  • Do mapy doplniť porovnanie Komlóš 1882 a dnes

2. Informácia o OZ:

20.1.2020 bola podaná žiadosť o registráciu. Zatiaľ nemáme odpoveď.

3. Rôzne:

 • Už sa stali tradíciou naše jarné a jesenné stretnutia. Návrhy kde jarné stretnutie zorganizovať treba zaslať do 5.2.2020
 • Pozvánka do pedagogickej knižnice v Bratislave, na prednášku  Tvorba Slovákov v Maďarsku za účasti p. Račkovej ,Eriky Fajnorovej (OZ Zhoda) a p.Fuhla. Termín prednášky 11.2.2020 o 16:00

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 2.03.2020 o 17:00.

3.2.2020, zapísal: Eva Tušková