Mimoriadna telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 15.3.2020 od 14:00 do 15:30. Konferencia bola zvolaná, lebo plánované stretnutie teamu v Galante bolo z dôvodu koronavírusu v termíne 15.3.2020 zrušené (preložené na neskorší termín).

Účastníci:

Eva Tušková, PKarol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš

  • Z dôvodu silných väzieb na Komlóš a Nadlak sa pristúpilo k vytvoreniu spoločnej databázy pre celý región. K tomu je potrebné zabezpečiť jedinečnosť každého ID_krstu, ID_sobáša a ID_umrtia. Sú k tomu potrebné aj programové úpravy.
  • Pripraviť databázu, program a scany na stiahnutie
  • Projekt robí E.Tušková, K.Rebro. P.Komora, F.Boriš, L.Kmeť
  • Termín zahájenia - po 18.3.2020

projekt Pitvaroš

  • Jedná sa o naindexovanie matriky Pitvarošu od roku 1824 po 1947
  • Nie je to konkurenčný projekt k vykonanej práci od Zuzky Szuda. Chceme mať index ale v rovnakom tvare, ako Komloš, Banhedeš, Nadlak – teda aj s možnosťou zobrazenia scanu a vytvorenia väzieb v rámci regiónu. Do projektu sa prihlásili 05, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18
  • Termín zahájenia - po 18.3.2020

projekt Komlóš

  • Cez vydavateľstvo I.Krasku sme dostali prisľúbenú dotáciu 3500€. Prisľúbili p. Lauková 500€, p. Piláriková 500€, obec Komlóš ? (p. Račková organizuje stretnutie s primátorom Komlóša), p. Francisci ? Potrebujeme okrem toho zohnať cca 7000€.
  • P. Hovorka informoval o finálnych prácach na publikácii

2. Informácia o OZ:

20.1.2020 bola podaná žiadosť o registráciu. Už sme zaregistrovaní a máme pridelené IČO. Vybavujeme zriadenie účtu v CSOB.

Diskutovalo sa o námetoch na logo združenia.

Členské prihlášky má pripraviť E. Tušková a R. Gombárová do ďaľšej mesačnej porady. Zriadenie dočasného účtu - Ľ. Kmeť.

3. Rôzne:

  • Stretnutie Pitvarošanov 23.5.2020 je zrušené.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 6.04.2020 o 17:00.

22.3.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť