Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 6.4.2020 od 17:00 do 19:00.

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Vytvorila sa spoločná databáza Komlóš, Nadlak, Bánhedeš. K tomu sa museli všetky ID rozšíriť na 10 znakov. Tým pádom máme už 2 typy nekompatibilných databáz. (Región, a Komlóš, Nadlak, Banhedeš, Pitvaroš...)... Takisto aj 2 verzie programu, ktoré treba samostatne udržiavať.
 • Pristúpili sme na synchronizáciu 2x týždenne
 • Na projekte pracujú E.Tušková, K.Rebro. P.Komora, F.Boriš, L.Kmeť
 • Aktuálny stav – napárovaných 40% krstov na úmrtia, 24% krstov na sobáše rodičov

projekt Pitvaroš

 • krsty
 • sobáše - zatiaľ neindexujeme
 • úmrtia - zatiaľ neindexujeme

projekt publikácia

 • V dôsledku epidémie koronavírusu a zákazu zhromažďovania sa, sa vydanie publikácie určite oddiali.Či sú ohrozené prisľúbené finančné príspevky, zatiaľ nedokážeme odhadnúť.
 • J.Hovorka informoval o finálnych prácach na publikácii.
 • Jazyková korektúra je už dokončená.
 • Z. Sudová preložila do maďarčiny úvodné stránky programu (DVD-prílohy publikácie). Musíme ešte pripraviť návod na obsluhu v maďarčine, takisto aj slovensko-maďarský slovník často sa vyskytujúcich pojmov, prevodnú tabuľku mien (meno maďarské – meno slovenské) a eventuálne slovensko-maďarský slovník chorôb a povolaní.

2. Informácia o OZ:

Bolo odsúhlasené logo OZ a banner na našej web-stránke. V ďaľšom prerobíme úvodnú stránku pre potreby OZ0.

Členské prihlášky má pripraviť E. Tušková a R. Gombárová do ďaľšej mesačnej porady. Zriadenie dočasného účtu - Ľ. Kmeť.

3. Rôzne:

 • Organizáciami dolnozemských Slovákov nie sú v súčasnosti plánované žiadne akcie.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 4.5.2020 o 17:00.

7.4.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť