Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 4.5.2020 od 17:00 do 19:00.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Aktuálny stav – napárovaných 46% krstov na úmrtia, 43% krstov na sobáše rodičov
 • O rôznych problémoch pri párovaní informovali "párovači" - chceme sa navzájom poučiť. Je veľmi dôležité, pri indexácii nepodľahnúť rutine a starostlivo prepisovať všetky informácie zo scanu matriky.

projekt Pitvaroš

 • krsty
 • sobáše - robí Betka Valachovičová
 • úmrtia - zatiaľ sa neindexujú

projekt publikácia

 

 • J.Hovorka informoval o finálnych prácach na publikácii. Niekedy koncom mája by sme mali zorganizovať akúsi záverečnú recenziu práce v užšom pracovnom kruhu.
 • Vydavateľstvo I Krasku už má podpísanú zmluvu na grant s ministerstvom zv. Tento však pokryje iba menšiu časť nákladov. Chýbajúce peniaze musíme získať z iných zdrojov.
 • S p. Sudovou (typografkou) bolo dohodnuté stretnutie začiatkom júna ohľadne prípravy (zalomenia) publikácie do tlače.

2. Informácia o OZ:

 • Odsúhlasili sme členské pre OZ vo výške 20€ ročne.
 • Odsúhlasili sme výbor OZ v zložení: Eva Tušková, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Ľubomír Kmeť
 • Ponuka na členstvo v OZ bola zaslaná ľuďom, ktorí s nami dlhšie spolupracujú, alebo spolupracovali: Mária Račková, Eva Kmeťová, Alžbeta Pongrácová, Braňo Faško, Juraj Hovorka, Peter Francisci, Pavel Lehotský, Jozef Repko.

 

3. Rôzne:

 • Nafotili sme matriky ECAV Sládkovičova a Trnavy. Juraj Hovorka spracováva scany do potrebnej formy.
 • Na našej web-stránke sme sprevádzkovali diskusné fórum. Jeho účelom je umožniť ľuďom diskutovať, ozrejmovať si rôzne témy z oblasti matrík a genealógie najmä dolnozemských Slovákov. Administrátorom fóra je Renata Gombárová

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 1.6.2020 o 17:00.

6.5.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť