Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 1.6.2020 od 17:00 do 18:15.

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

Na úvod sme medzi sebou privítali nového člena pod číslom 21, pani Vlastu Kasalovú z Matúškova.

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Aktuálny stav – napárovaných 47% krstov na úmrtia, 52% krstov na sobáše rodičov
 • Párovanie a kontroly sú takmer ukončeníé, momentálne sa riešia duplicity. Nafotil sa cintorín v Nedede. Čakáme na scany krstov za obdobie 1915-1947

projekt Pitvaroš

 • krsty - dokončené

 • sobáše - ešte chýba cca 20 rokov, robí Betka Valachovičová
 • úmrtia - začíname indexovať - 1, 5, 11, 13, 15, 17, 18
 • cintoríny - dokončené Malá Mača, Veľká Mača, Reca, Sládkovičovo, Senec. Chýba ešte Pitvaroš a Veľké Úľany

projekt publikácia

 

 • J.Hovorka informoval o finálnych prácach na publikácii.
 • Uskutočnila sa záverečná redakčná porada (Hovorka, Hronec, Gombárová, Tušková Kmeť).
 • J. Hovorka vyzval na predloženie návrhov na obálku pripravovanej knihy.

2. Informácia o OZ:

 • Renata Gombárová informovala v krátkosti o organizačných záležitostiach ohľadne OZ.
 • Zatiaľ sa do OZ prihlásili 3 ľudia mimo teamu. P. Juraj Hovorka, p. Pavel Lehotský, p. Zdenka Walterová

 

3. Rôzne:

 • Kontaktovali sme p. Jančovica. Súhlasil s občasným uverejňovaním jeho článkov na našom portáli.
 • Pre prvého záujemcu vytvárame rodokmeň vo forme obrazu na stenu. Snáď bude aj o takúto činnosť záujem.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 6.7.2020 o 17:00.

1.6.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť