Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 6.7.2020 od 17:00 do 18:15.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Vlasta Kasalová, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

Na úvod sme medzi sebou privítali nového člena pod číslom 21, pani Vlastu Kasalovú z Matúškova.

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Matriky Bánhedeša nafotené centrálou ECAV v Budapešti nám zabezpečila p. Žiláková cez p. Pepovú. Momentálne nahrávame chýbajúce krsty za obdobie 1916—1947
 • E. Tušková a A.Valachovičová párujú fiktívne ID na reálne ID z Banhedeša, Pitvaroša a Nadlaku. Takisto prechádzajú poznámky a snažia sa ich upraviť (preklepy, gramatické chyby...)

projekt Pitvaroš

 • krsty - dokončené
 • sobáše - dokončené
 • úmrtia - hotová je asi polovica

 • cintoríny - dokončené
 • matriky Senec, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Trnava – zatiaľ ešte nespracované

projekt publikácia

 • Materiál je dodaný na zalomenie typografke p. Sudovej.
 • Momentálne p. Sudová posiela zalomené kapitoly autorom na finálnu revíziu.
 • J. Hovorka informoval o postupe prác a následných aktivitách.

2. Informácia o OZ:

 • Momentálne máme na účte 400€ z členských príspevkov.

 

3. Rôzne:

 • Na piatok 10.7.2020 o 14:00 plánujeme stretnutie v DMS Galanta. Tu by sme chceli prebrať detaily k potrebným aktivitám ohľadne publikácie.
 • Kontakt na združenie „APOVKA MAMOVKA“ – 17.10.2020 plánujú v HS podujatie – tu by sa mohol uskutočniť krst našej knihy.
 • Kontakt na Jána Jančovica – píše o našej skupine článok do ľudových novín.
 • Pre prvého záujemcu vytvárame rodokmeň vo forme obrazu na stenu. Snáď bude aj o takúto činnosť záujem.
 • Informácia o aktivitách na facebooku – skupina „Genealógia dolnozemských Slovákov“ – má momentálne 92 členov.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 3.8.2020 o 17:00.

6.7.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť