Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 5.10.2020 od 17:00 do 19:30.

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Juraj Hovorka, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Index dokončený, páruje E. Tušková
 • Cintoríny Neded, Vlčany, Žiharec naindexované, Bánhedeš - bude fotiť skupina pri Jolane Pepovej
 • Matrika Neded - bude riešiť Ján Hovorka
 • Transportné zoznamy - otvorené, štátny archív odpovedal na žiadosť o sprístupnenie nespracovaných transportných zoznamov zamietavo

projekt Pitvaroš

 • krsty - dokončené
 • sobáše - dokončené
 • úmrtia - dokončené
 • cintoríny - dokončené
 • transportné zoznamy - otvorené

projekt Csanádalberti

 • krsty
 • sobáše
 • úmrtia
 • cintoríny - dokončené
 • matrika Diakovce - otvorené
 • transportné zoznamy - otvorené

projekt publikácia

 • Zalomenie odovzdané do tlačiarne
 • Obálka, ISBN - dokončené
 • DVD – vyrobené, treba ich dať do obálok, Z.Domanovská, E.Tušková
 • J. Hovorka stručne zhodnotil projekt.

2. Informácia o OZ: 

3. Rôzne:

 • Pavol Komora informoval o význame pojmu „kertész“ v Csanádalbert v 19-tom storočí. Nejedná sa o záhradníka, je to roľník – nájomca, ktorý musel na určitej ploche pestovať tabak.
 • Informácia o vytváraní videa – Juraj Hovorka predviedol názorne online, ako sa vytvára video, aké sú tu možnosti.
 • Informácia o aktivitách na facebooku – skupina „Genealógia dolnozemských Slovákov“ – má momentálne 162 členov.
 • Na piatok 10.7.2020 o 14:00 plánujeme stretnutie v DMS Galanta. Tu by sme chceli prebrať detaily k potrebným aktivitám ohľadne publikácie.
 • Organizovať stretnutie v Galante cca 22.10.2020 14:00, podľa vývoja epidemiologisckej situácie.

Ďaľšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 2.11.2020

6.7.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť