Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 7.12.2020 od 17:00 do 19:30.

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomianska, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Pavol Komora, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

  1. Projekty:

        

projekt Bánhedeš-región

 • Indexovanie dokončené
 • Čakáme na fotky z cintorína Bánhedeš od p. Žilákovej
 • Matrika Neded – otvorené, bol poslaný oficiálny list so žiadosťou
 • Transportné zoznamy - nahráva p. Komora
 • Úmrtia až po 2015 dohráva E.Tušková

projekt Pitvaroš

 • Indexovanie dokončené
 • Transportné zoznamy– p. Komora v rámci regiónu

projekt Csanádalberti

 • Indexovanie dokončené

projekt Ambrózfalva

 • krsty

 • Sobáše

 • úmrtia

 

projekt publikácia

 • Predaj kníh sa rozbehol
 • 200 kníh odišlo do Komlóša, 40 do Budapešti, 60 do Nadlaku
 • P. Spišák navrhol urobiť online-prezentáciu

2. Informácia o OZ:

 Na webe DMS v Galante bol uverejnený rozhovor o tom, ako vzniklo naše združenie, ako vznikala publikácia.

https://www.maticagalanta.sk/dms-galanta/matrika-slovenskeho-komlosa-rozhovor-o-tom-ako-vznikla-kniha-s-dvd-ktora-je-uz-v-predaji/

3. Rôzne:

 • Ďalšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 4.1.2021

7.12.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť