Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 1.02.2021 od 17:00 do 17:40.

Účastníci:

Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka.

Konferenciu otvorila a viela p. E.Tušková

 

  1. Projekty:

        

projekt Bánhedeš-región

 

 • Pokračujeme v nahrávaní transportných zoznamov (7,19,20)
 • Matrika Neded – čakáme na odpoveď na našu žiadosť
 • Párovanie je zatiaľ zastavené, bude pokračovať po nahratí cintorína v Bánhedeši, dokončení nahrávania transportných zoznamov, prípadne chýbajúcich údajov z matriky Neded

projekt Pitvaroš

 • Pokračujeme v kontrole na štátne matriky po roku 1896 a dopĺňaní údajov, ktoré neboli zapísané cirkevnej matrike. (9 , 13 , 18 )

 

projekt Csanádalberti

 • Pokračuje kontrola na štátne matriky po roku 1896 a dohrávanie údajov, ktoré v cikevnej matrike zapísané nie sú (3).

 

projekt Ambrózfalva

 • Kontroly na štátnu matriku sú ukončené

 

projekt publikácia

 • Prebieha príprava na skrátenú maďarskú verziu. Preklad : Hajnalka Avar, Mária Žiláková a Zuzka Sudová – Sallaiová.

 

2. Rôzne:

 • Čabiansky kalendár
 • Informácie o našej stránke na webe, na facebooku – počet registrovaných, respektíve členov.
 • Členské príspevky – 8 členov už uhradilo.
 • Ďalšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 1.3.2021

 

2.2.2021, zapísala: Eva Tušková