Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 1.02.2021 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Zdenka Walterová.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Privítali sme medzi nami p. Zdenku Walterovú, ktorá už je členkou združenia, ale teraz sa zapojila aj do nahrávania. Dostala číslo 23.

 

  1. Projekty:

        

projekt Bánhedeš-región

 • Transportné zoznamy nahrané
 • Matrika Neded – čakáme na odpoveď na našu žiadosť
 • Párovanie je zatiaľ zastavené, bude pokračovať po nahratí cintorína v Bánhedeši, prípadne chýbajúcich údajov z matriky Neded
 • Normalizácia políčok databázy (20)

projekt Nadlak

 • Pokračujeme v kontrole na štátne matriky po roku 1896 a dopĺňaní údajov, ktoré neboli zapísané cirkevnej matrike. (7, 9, 19).

projekt Pitvaroš

 • Pokračujeme v kontrole na štátne matriky po roku 1896 a dopĺňaní údajov, ktoré neboli zapísané cirkevnej matrike. (9)

 

projekt Csanádalberti

 • Kontroly na štátnu matriku sú ukončené.

 

projekt Ambrózfalva

 • Kontroly na štátnu matriku sú ukončené

 

projekt publikácia

 • Prebieha príprava na skrátenú maďarskú verziu. Preklad : Hajnalka Avar, Mária Žiláková a Zuzka Sudová – Sallaiová. Po preklade a jazykovej korektúre (p. Juraj Raďanský) pôjde text na zalomenie, tlač by sa mala realizovať v tlačiarni v Komlóši.

  

projekt Békéscsaba

 • V 70-rokoch 20-ho storočia vytvoril p. farár Dedinský index matričných kníh krstov, sobášov a úmrtí za obdobie 1728 – 1895. Index je dobre čitateľný, mal by pomôcť pri prepisovaní záznamov z matriky do databázy.
 • Začali sme s nahrávaním indexu krstov, za obdobie 1728 – 1895. Index krstov obsahuje spolu 11 kníh.
 • Po nahratí indexu budeme doplňať údaje zo scanov matrík, ktoré dúfame, že sa nám medzičasom podarí zabezpečiť.

 

 

2. Rôzne:

 • Členské príspevky – treba uhradiť na účet nášho združenia SWIFT  CEKOSKBX,   IBAN SK30 7500 0000 0040 2800 0166.
 • Ďalšia schôdza je z dôvodu Veľkoj noci naplánovaná na pondelok, 29.3.2021

 

2.3.2021, zapísal: Ľubomír Kmeť