Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 29.03.2021 od 17:00 do 19:00.

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Zdenka Walterová, Štefan Mikuš

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Privítali sme medzi nami p. Štefana Mikuša, ktorý sa zapojil aj do nahrávania. Dostal číslo 24.

 

  1. Projekty:

        

projekt Bánhedeš-región

 

 • Matrika Neded - čakáme na odpoveď na našu žiadosť.
 • Párovanie je zatiaľ zastavené, bude pokračovať po nahratí cintorína v Bánhedeši, prípadne chýbajúcich údajov z matriky Neded
 • Normalizácia políčok databázy (20)

projekt Nadlak

 • Pokračujeme v kontrole na štátne matriky po roku 1896 a dopĺňaní údajov, ktoré neboli zapísané cirkevnej matrike. (19).

projekt Pitvaroš

 • Pozastavené

 

projekt Csanádalberti

 • Pozastavené

 

projekt Ambrózfalva

 • Prebieha párovanie a kontroly (09)

 

projekt publikácia

 • Prebieha príprava na skrátenú maďarskú verziu. Preklad : Hajnalka Avar, Mária Žiláková a Zuzka Sudová – Sallaiová.
  • Jazyková korektúra - Juraj Ráďanský
  • Zalomenie - Matúš Lányi
  • Tlač - tlačiareň na Komlóši.

  

projekt Békéscsaba

 • Z VU v Csabe sme dostali nafotené scany matriky krstov, sobášov a úmrtí za obdobie zhruba do roku 1890. Obdržali sme aj nahratý index krstov, sobášov a úmrtí za obdobie do roku 1800.
 • Pretože už máme scany, začali sme s prepisovaním údajov z matriky krstov do databázy.

 

Rozdelenie období:

1728-1744 (11), 1745-1752 (07), 1754-1775 (  ), 1776-1793 (  ), 1794-1812 (23), 1813-1834 (18), 1835-1845 (12), 1846-1852 (05), 1853-1857 (22), 1858-1862 (17), 1863-1866 (15), 1867-1874 (24), 1875-1879 (13), 1880-1883 (21), 1884-1885 (01)

 

2. Rôzne:

 • Vyslovujeme úprimnú sústrasť p. Hroncovi, po dlhej chorobe ho opustila jeho manželka.

 

 • Diskutovali sme o spôsobe zápisu políčka "krstná matka". Po hlbšej analýze rôznych tvarov zápisu tohto údaju farármi sme stanovili nasledovné:
  • v údaji je zapísané meno aj priezvisko krstnej matky
   • Tu teda vždy píšeme najprv priezviskomeno krstnej matky (bez normalizácie) a potom doplňujúce informácie, napr.
    • Paulik Mária -manželka
    • Kovacs Ilona -manželka kováča Valach János
  • V údaji je zapísané iba meno krstnej matky
   • Tu teda vždy píšeme najprv meno krstnej matky (bez normalizácie) a potom doplňujúce informácie, napr.
    • Mária -manželka
    • Ilona -manželka kováča Valach János
  • V údaji sú zapísané iba informácie o manželovi
   • Keďže tu nemáme meno a ani priezvisko krstnej matky, píšeme najprv doplňujúce údaje a potom priezvisko a meno manžela bez normalizácie, napr.
    • -manželka Valach János
    • -vdova po Hegedus István
    • -manželka kováča Valach János
  • V údaji nieje ani meno a ani priezvisko
   • Keďže tu nemáme meno a ani priezvisko krstnej matky, píšeme teda iba doplňujúce údaje, napr.
    • -manželka
    • -sestra
  • Špeciality
   • Občas, najmä v latinskom období sa vyskytujú zápisy ako Hormiačka, alebo Kačičkova, tieto zapisujeme tak, ako sú v doklade
    • Horniačka
    • Kačičkova
  • Ako krstná matka je zapísaný muž
   • V tomto prípade platia pravidlá také isté, ako u políčka krstný otec – teda najprv priezvisko a potom meno bez normalizácie, napr.
    • Paulik György
    • Haan Lajos
  • Keďže program v prípade krstných rodičov automaticky mení prvé písmená z prvých dvoch slov na veľké, urobila sa zmena v programe. Ak políčko krstný otec alebo krstná matka začína na znak mínus (-)  potom sa prvé písmená nemenia na veľké. Platí to od verzie programu 31.03.2021

  • K tejto téme bol vypracovaný dokument "Smernica k políčku krstná matka", ktorý bol rozoslaný mailom.
 • Členské príspevky – treba uhradiť na účet nášho združenia SWIFT  CEKOSKBX,   IBAN SK30 7500 0000 0040 2800 0166.
 • Ďalšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 3.5.2021

 

29.3.2021, zapísal: Ľubomír Kmeť