Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 3.5.2021 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Štefan Mikuš

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

  1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

 • Matrika Neded - čakáme na odpoveď na našu žiadosť.
 • Párovanie je zatiaľ zastavené, bude pokračovať po nahratí cintorína v Bánhedeši, prípadne chýbajúcich údajov z matriky Neded, Vlčany, Žiharec
 • Normalizácia políčok databázy - najmä poznámky (20)

projekt Nadlak

 • P. Komora ukončil kontroly štátnych matrík, projekt je pozastavený.

projekt Pitvaroš

 • Pozastavené

 projekt Csanádalberti

 • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

 • Prebieha párovanie a kontroly (09)

 projekt publikácia - separát

 1. ok - Príprava textu - J, Hovorka
 2. ok - Preklad textu - Hajnalka Avar, Mária Žiláková a Zuzka Sudová – Sallaiová.
 3. ok - Jazyková korektúra - Juraj Ráďanský
 4. ok - Zalomenie - Matúš Lányi
 5. Tlač - tlačiareň na Komlóši.

  

projekt Békéscsaba

Krsty

 

Sobáše

2. Rôzne:

 

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 7.6.2021

4.5.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť