Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 5.7.2021 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Dana Tummová, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Eva Kmeťová, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzka Sudová, Emília Chovancová, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Juraj Hovorka, Štefan Mikuš, Ján Marko

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Privítali sme nového člena – Jána Marka zo Senca.

 

   1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

  • Matrika Neded - čakáme na odpoveď na našu žiadosť.
  • Normalizácia políčok databázy, párovanie (20)

projekt Nadlak

  • Pozastavené

projekt Pitvaroš

  • Začal párovať p. Mikuš

 projekt Csanádalberti

  • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

  • Pozastavené

 projekt publikácia - separát

  1. Tlač - tlačiareň YessPress na Komlóši - malo by to byť v polovici júla 2021

  

projekt Békéscsaba

Krsty

 

Sobáše

projekt Kiškereš

začala ho realizovať R.Gombárová

2. Rôzne:

 

  • iné podujatia:  Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov 16.7.2021 17:00

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 2.8.2021

8.7.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť