Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 2.8.2021 od 17:00 do 18:00.

Účastníci:

Dana Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Eva Kmeťová, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzka Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Juraj Hovorka

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

   1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

  • Cintorín Bánhedeš  - bol nafotený, fotky treba spracovať.
  • Matrika Neded - čakáme.

projekt Nadlak

  • Pozastavené

projekt Pitvaroš

  • Začal párovať p. Mikuš

 projekt Csanádalberti

  • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

  • zostavuje sa zoznam prvých obyvateľov Ambrózfalvy podľa matrík do pripravovanej publikácie

 projekt publikácia - separát

  • tlač - realizovaná

  

projekt Békéscsaba

Krsty

 

Sobáše

projekt Kiškereš

realizuje R.Gombárová

2. Rôzne:

  • Karol Rebro bol na Bánhedeši fotiť cintorín. Spolu cca 800 hrobov. Bol aj v Ambrózfalve u p. Čirika.
  • Oficiálna prezentácia knihy je plánovaná na piatok, 20.8.2021 o 16:00 v Komlóši. Prezentovať bude Renata Gombárová a Ľubomír Kmeť.
  • Prezentácia knihy na Slovensku je plánovaná na sobotu, 21.8.2021 v Horných Salibách. Prezentovať bude Janko Hovorka

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 6.9.2021

2.8.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť