Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 6.9.2021 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Dana Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzka Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Štefan Mikuš, Ján Marko

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

   1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

 • Cintorín Bánhedeš  - spracovávajú sa fotky
 • Matrika Neded - čakáme na scany

projekt Nadlak

 • Návšteva fary v Nadlaku, na september dohodnuté fotenie tamojších matrík

projekt Pitvaroš

 • Začal párovať p. Mikuš

 projekt Csanádalberti

 • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

 • pripravujú sa štatistiky a grafy, chýbajú ešte údaje z matrik na Slovensku (Neded) 

projekt Békéscsaba

Krsty 57835

 

Sobáše 13698

projekt Kiškereš

krsty - 7802, sobáše - 1947, úmrtia - 875

Informácia o stave projektu – poznatkoch z neho (Gombárová)

2. Rôzne:

 • Normalizácia priezvisk db BCS (Hovorka, Kmeť)
 • Prezentácia knihy 20.8.2021 Komlóš – informácia
 • Prezentácia a krst knihy 21.8.2021 H.Saliby – informácia
 • Pokus o spoluprácu s komunitou v Nadlaku – informácia
 • 22.9.2021 16:30 Kapucínska 1 – prednáška - Michal Hronec – pestovanie kukurice na dolnej zemi
 • 11-14.11. 2021 bibliotéka

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 4.10.2021

6.8.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť