Ubehol  mesiac od našej prezentácie v Slovenskom Komlóši a znovu sme zamierili na Dolnú zem. Prekročili sme maďarsko-rumunské  hranice a ocitli sa v  Nadlaku.

Je to mestečko, ktoré má viac ako 8000 obyvateľov, väčšina sa hlási k slovenskej národnosti a evanjelickému vierovyznaniu.

Evanjelická farnosť bola aj cieľom tejto našej cesty. Prišli sme sem, aby sme prezentovali našu prácu, pokúsili sa získať spolupracovníkov a chýbajúce údaje z matrík. Okolie farského úradu  sme našli rozkopané, prebieha tu rozsiahla rekonštrukcia nielen farského úradu, ale aj kostola a domova dôchodcov. Našli sme tu milých a ústretových ľudí, ktorí aj napriek množstvu povinností boli ochotní sa nám venovať, za čo im patrí veľká vďaka.

V dňoch 20. – 21. augusta 2021 sa konali v Slovenskom Komlóši  „20. Dni Slovenského Komlóša – Slovenský Komlóš 275“.

V bohatom a pestrom programe osláv, ktoré usporiadala Samospráva Slovenského Komlóša, sa uskutočnila dňa 20.8.2021 v priestoroch Domu prírody prezentácia knihy autora Jána Hovorku a kol. s názvom Matrika Slovenského Komlóša, z vydavateľstva Ivana Krasku Nadlak.

Podujatie za účasti členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (ZpgvdS) pripravila Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši.

Prezentáciu knihy otvorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, pani Zuzana Lauková.

Prezentácia knihy „Matrika Slovenského Komlóša“ spojená s jej krstom na podujatí „Apovka Mamovka“ – ľudová veselica dňa 21.8.2021 v Horných Salibách pri Galante.

Dňa 21.8.2021 sa konala v rámci už tradičného podujatia potomkov slovenských presídlencov zo Slovenského Komlóša, ktorí sa v rámci medzivládnej dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva medzi  vtedajším Československom a Maďarskom usídlili po druhej svetovej vojne v Horných Salibách a v okolí, prezentácia novej publikácie nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov pod názvom: „Matrika Slovenského Komlóša“, spojená s krstom tejto knihy.

Oficiálny začiatok pripravených podujatí otvorili služby božie za našich predkov v miestnom evanjelickom kostole, ktorý sa zaplnil takmer do posledného miestečka.

Každý mesiac sa stretávame na pracovných online konferenciách, okrem toho sa stretávame dva krát do roka aj osobne. Naposledy to bolo pred jedenástimi mesiacmi, v júli 2020. Pandémia ustúpila a tak  sme sa rozhodli, že je čas stretnúť sa. Pôvodne sme plánovali spojiť pracovné stretnutie s návštevou a prehliadkou lokalít, z ktorých naši predkovia putovali na Dolnú  zem. Tento plán sa ale ukázal ako momentálne nereálny. Hádam sa takýto poznávací zájazd podarí pripraviť na  budúci rok. 

Stretli sme sa v sobotu 19.6.2021 v Hoteli Galanta, stretnutie začalo obedom a ubytovaním. Prišla väčšina členov tímu, niektorí spolu so svojimi polovičkami. Oficiálna časť stretnutia sa začala o 14:30.

Naše stretnutie sa malo pôvodne uskutočniť ešte v marci. Avšak obmedzenia sociálnych kontaktov v súvislosti s koronakrízou nám náš zámer prekazili. Termín vydania našej publikácie o matrike Komlóša sa blíži, situácia s koronavírusom sa našťastie  čiastočne normalizovala a tak sme sa rozhodli po dlhšej dobe zorganizovať stretnutie v Galante, v priestoroch Domu Matice Slovenskej. Za poskytnutie priestorov a podporu ďakujeme p. Zlatici Gažovej, riaditeľke DMS. Tak ako to robievame, stretli sme sa v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 členov a 1 pozvaný hosť - typografka p. Eva Sudová.        

Po krátkom uvítaní sme sa vybrali na spoločný obed v neďalekej reštaurácii " u Čóku". Po obede sme sa presunuli naspäť do DMS, kde pokračovalo naše stretnutie.

Nie je to tak dávno, čo sme v Pezinku robili prezentáciu našej práce na indexácii matrík Slovenského Komlóša. Mesto Pezinok pripravilo pre svojich seniorov záujmové štúdium v rámci Akadémie tretieho veku. Jedným z odborov, v ktorom sa možno vzdelávať, je genealógia. Na našej prezentácii v júni sa zúčastnili aj niektorí účastníci štúdia v tomto odbore, téma ich zaujal a tak teraz prišla pozvánka od PhDr.Jozefa Karlíka, lektora tohto kurzu, urobiť pre nich prednášku.

Prednášateľom bol pán Ľ. Kmeť.

V prvej časti prednášky oboznámil prítomných o tom kto sme a čo robíme. Predviedol ako sme spracovali  evanjelické cirkevné matriky Slovenského Komlóša a prepojili  ich s transportnými zoznamami a údajmi z cintorínov. Na grafoch ukázal rast počtu obyvateľstva od roku 1746 až do roku 1947, mortalitu detí, dosah epidémií cholier na úmrtnosť obyvateľstva, vplyv 1. sv. vojny hlavne na uzatváranie sobášov a pôrodnosť.

7.11.2019 sa otvorili brány jediného knižného veľtrhu na Slovensku Bibliotéka.  Už tradične je  miestom konania Incheba Expo v Bratislave..

Sú to 4 dni plné kníh ,stretnutia s autormi, prezentácií a čítania. Aj my sme sa rozhodli využiť možnosť prezrieť si ponuky vydavateľstiev, novinky autorov a v neposlednom rade zúčastniť sa sprievodných programov. Zaujala nás hlavne prezentácia, ktorej garantom bola Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, pod názvom Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019.

Predstavili štyri tituly :

Dovolenkové obdobie skončilo, máme tu babie leto a tak je čas na ďalšie (jesenné) stretnutie nášho tímu.Tak ako vlani v septembri, stretli sme sa  na pôde DMS v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a 6 pozvaných hostí.        

Pracovnú časť otvoril p. Ľubomír Kmeť privítaním prítomných a pokračoval informáciou o stave prác na našich projektoch. Najmä pre hostí bol stručne predstavený obsah a rozsah našej práce. Následne sme sa venovali aktuálnemu projektu matriky Nadlak. Práce tu pokračujú kontrolou nahratých sobášov a úmrtí, aby sa mohlo pokračovať nahrávaním krstov.V diskusii na túto tému sme rozoberali, aké chyby sa objavili, na čo si dávať pozor pri zapisovaní a aká dôležitá je každá poznámka zapísaná v matrike. Pretože je nás už viac a každý pracuje samostatne doma, vznikajú problémy s interpretáciou jednotlivých políčok v databáze.

Minulý rok sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme prezentovali našu prácu. Práca na digitalizácii matrík Slovenkého Komlóša pokročila, blíži sa ku koncu a tak bol čas našu návštevu zopakovať. Na akcii sa zúčastnilo 6 členov nášho tímu - Ľubomír Kmeť, Zuzka Sudová, Renata Gombárová, Zlatica Domanovská, Karol Rebro a Eva Tušková. Pripojili sa k nám aj naši podporovatelia a priatelia Mária Sudorová a Pavel Lehotský predseda MOMS v Galante.

V roku 2018 sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme tam na fare ev.cirkvi prezentovali našu prácu na digitalizácii Komlóšskych matrík. Bolo to v čase, keď každoročne počas štátneho sviatku prebiehajú v Slovenskom Komlóši rôzne kultúrne a gastonomické akcie, na ktoré prichádzajú aj potomkovia komlóšanov, okrem iného aj zo Slovenska. Tu sme sa stretli s p. Strapákovou a ďalšími obyvateľmi Pezinka a okolia, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o našom projekte. Po viacerých pokusoch sa podarilo dohodnúť termín prezentácie na piatok, 14.6.2019 o 18-tej hodine.

Od nášho stretnutia v DMS v Galante uplynulo už 8 mesiacov. S našimi projektami sme pokročili a tak sme sa rozhodli pokračovať, už vlastne v tradícii naších osobných stretnutí. Zorganizovali sme naše 3. stretnutie v Agropenzione Adam v Podkylave. Stretnutie bolo naplánované na 17.5.2019 o 16.hod.

Zúčastnila sa väčšina nášho tímu a pozvaní hostia. Za sponzorov a podporovateľov p.Peter Francisci s manželkou, p. Jozef Repko s manželkou, p.Jaroslav Poliak, p. Juraj Hovorka zo Žiliny. Radi sme privítali aj priateľov a partnerov našich členov. Celkový počet zúčastnených  -  22 osôb.

Pozvaní boli aj p. Bohuš Šesták a p. Pavel Lehotský, ktorí sa nášho stretnutia nemohli zúčastniť.

Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku zorganizovalo predstavenie nových publikácií s dolnozemskou tematikou pre Slovenský trh. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok, 29.4.2019 o 18-tej hodine v priestoroch univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave. Táto téma nás zaujíma a tak sa niektorí členovia našej skupiny vybrali v pondelok popoludní do Bratislavy. A veru, neľutovali sme.

Členovia MOMS v Nedede sa dozvedeli o našej práci - indexácii matrík Bánhedešu a táto téma ich zaujala. (V rámci výmeny obyvateľstva v roku 1947 boli obyvatelia Bánhedešu umiestňovaní v Nedede a okolí.)

Preto z iniciatívy p. Feješovej nás požiadali o prezentáciu našej práce priamo u nich - v Nedede.

Naša práca na prvej fáze projektu "Matrika Komlóša" - teda opisovanie scanov z matričných kníh do databázy - sa chýli ku koncu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov teamu, kde by sme zhodnotili náš projekt a pokúsili sa dohodnúť na ďaľšom postupe. A tak sme sa v piatok 14. septembra 2018 popoludní zišli v dome Matice Slovenskej v Galante.

V našej sérii prezentácií sme pokračovali na fare v Slovenskom Komlóši. Zuzka Sudová sa podujala vykomunikovať s p. farárom Spišákom organizáciu tohto podujatia. A tak sme mali na nedeľu, 19.8. na 18-tu hodinu dohodnutú prezentáciu v prietoroch komunitného centra neďaleko evanjelického kostola, ktorý je dominantou Komlóša. Vybrali sme sa na cestu už v piatok dvoma autami. Je to predsa len od nás cca 400 km a tak sme chceli s cestou spojiť aj návštevy Bánhedešu, Pitvarošu, Naďlaku - všetko obcí v okolí Tótkomlóšu.

Po dlhšom čase sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov našej skupiny. Veď niektorí sme sa navzájom ešte ani nestretli. Cieľom stretnutia bolo spojiť príjemné s užitočným a pri spoločnej "dolnozemskej" večeri a následnom posedení sa konečne navzájom lepšie spoznať, vymeniť si skúsenosti a jednoducho sa spolu dobre cítiť.

Pod svoje krídla nás uchýlil penzión Komlóš pri Horných Salibách, kde nám pripravili veľmi pekné a žičlivé prostredie s dobrou večerou - za čo im ďakujeme. Majiteľka - pani Ižmánová (Chovancová) nám poskytla zadarmo ubytovanie, za čo sa jej chceme osobitne poďakovať.

V nedeľu 18.3.2018 sme po dohode s p. farárom Mlynárom zorganizovali v zborovej miestnosti miestneho evanjelického cirkevného zboru prezentáciu projektu "Matrika Komlóša".

Zišlo sa okolo 30 ľudí, zvedavých na našu činnosť.

V prvej časti prezentácie sme ukázali, že čo presne robíme, ako vyzerajú matričné záznamy v jednotlivých obdobiach (1746 - 1910) a ako ich lúštime a prepisujeme do databázy.

Dňa 18.2.2018 o 14-tej sme zavítali do Horných Salíb, aby sme navštívili miestny Klub dôchodcov. Účelom našej návštevy bolo oboznámiť potomkov presídlencov zo Slovenského Komlóša s našou prácou na projekte ,,Matriky Komlóša“ .

Klubom sa šírila vôňa pripravovaných šišiek, páni si krátili čas pri kartách, dámy šiškami, kávou a rozhovorom. Skrátka príjemná atmosféra. My sme mali pre nich pripravenú prezentáciu cez počítač a dataprojektor.