Naše stretnutie sa malo pôvodne uskutočniť ešte v marci. Avšak obmedzenia sociálnych kontaktov v súvislosti s koronakrízou nám náš zámer prekazili. Termín vydania našej publikácie o matrike Komlóša sa blíži, situácia s koronavírusom sa našťastie  čiastočne normalizovala a tak sme sa rozhodli po dlhšej dobe zorganizovať stretnutie v Galante, v priestoroch Domu Matice Slovenskej. Za poskytnutie priestorov a podporu ďakujeme p. Zlatici Gažovej, riaditeľke DMS. Tak ako to robievame, stretli sme sa v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 členov a 1 pozvaný hosť - typografka p. Eva Sudová.        

Po krátkom uvítaní sme sa vybrali na spoločný obed v neďalekej reštaurácii " u Čóku". Po obede sme sa presunuli naspäť do DMS, kde pokračovalo naše stretnutie.

Nie je to tak dávno, čo sme v Pezinku robili prezentáciu našej práce na indexácii matrík Slovenského Komlóša. Mesto Pezinok pripravilo pre svojich seniorov záujmové štúdium v rámci Akadémie tretieho veku. Jedným z odborov, v ktorom sa možno vzdelávať, je genealógia. Na našej prezentácii v júni sa zúčastnili aj niektorí účastníci štúdia v tomto odbore, téma ich zaujal a tak teraz prišla pozvánka od PhDr.Jozefa Karlíka, lektora tohto kurzu, urobiť pre nich prednášku.

Prednášateľom bol pán Ľ. Kmeť.

V prvej časti prednášky oboznámil prítomných o tom kto sme a čo robíme. Predviedol ako sme spracovali  evanjelické cirkevné matriky Slovenského Komlóša a prepojili  ich s transportnými zoznamami a údajmi z cintorínov. Na grafoch ukázal rast počtu obyvateľstva od roku 1746 až do roku 1947, mortalitu detí, dosah epidémií cholier na úmrtnosť obyvateľstva, vplyv 1. sv. vojny hlavne na uzatváranie sobášov a pôrodnosť.

7.11.2019 sa otvorili brány jediného knižného veľtrhu na Slovensku Bibliotéka.  Už tradične je  miestom konania Incheba Expo v Bratislave..

Sú to 4 dni plné kníh ,stretnutia s autormi, prezentácií a čítania. Aj my sme sa rozhodli využiť možnosť prezrieť si ponuky vydavateľstiev, novinky autorov a v neposlednom rade zúčastniť sa sprievodných programov. Zaujala nás hlavne prezentácia, ktorej garantom bola Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, pod názvom Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019.

Predstavili štyri tituly :

Dovolenkové obdobie skončilo, máme tu babie leto a tak je čas na ďalšie (jesenné) stretnutie nášho tímu.Tak ako vlani v septembri, stretli sme sa  na pôde DMS v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a 6 pozvaných hostí.        

Pracovnú časť otvoril p. Ľubomír Kmeť privítaním prítomných a pokračoval informáciou o stave prác na našich projektoch. Najmä pre hostí bol stručne predstavený obsah a rozsah našej práce. Následne sme sa venovali aktuálnemu projektu matriky Nadlak. Práce tu pokračujú kontrolou nahratých sobášov a úmrtí, aby sa mohlo pokračovať nahrávaním krstov.V diskusii na túto tému sme rozoberali, aké chyby sa objavili, na čo si dávať pozor pri zapisovaní a aká dôležitá je každá poznámka zapísaná v matrike. Pretože je nás už viac a každý pracuje samostatne doma, vznikajú problémy s interpretáciou jednotlivých políčok v databáze.

Minulý rok sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme prezentovali našu prácu. Práca na digitalizácii matrík Slovenkého Komlóša pokročila, blíži sa ku koncu a tak bol čas našu návštevu zopakovať. Na akcii sa zúčastnilo 6 členov nášho tímu - Ľubomír Kmeť, Zuzka Sudová, Renata Gombárová, Zlatica Domanovská, Karol Rebro a Eva Tušková. Pripojili sa k nám aj naši podporovatelia a priatelia Mária Sudorová a Pavel Lehotský predseda MOMS v Galante.

V roku 2018 sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme tam na fare ev.cirkvi prezentovali našu prácu na digitalizácii Komlóšskych matrík. Bolo to v čase, keď každoročne počas štátneho sviatku prebiehajú v Slovenskom Komlóši rôzne kultúrne a gastonomické akcie, na ktoré prichádzajú aj potomkovia komlóšanov, okrem iného aj zo Slovenska. Tu sme sa stretli s p. Strapákovou a ďalšími obyvateľmi Pezinka a okolia, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o našom projekte. Po viacerých pokusoch sa podarilo dohodnúť termín prezentácie na piatok, 14.6.2019 o 18-tej hodine.

Od nášho stretnutia v DMS v Galante uplynulo už 8 mesiacov. S našimi projektami sme pokročili a tak sme sa rozhodli pokračovať, už vlastne v tradícii naších osobných stretnutí. Zorganizovali sme naše 3. stretnutie v Agropenzione Adam v Podkylave. Stretnutie bolo naplánované na 17.5.2019 o 16.hod.

Zúčastnila sa väčšina nášho tímu a pozvaní hostia. Za sponzorov a podporovateľov p.Peter Francisci s manželkou, p. Jozef Repko s manželkou, p.Jaroslav Poliak, p. Juraj Hovorka zo Žiliny. Radi sme privítali aj priateľov a partnerov našich členov. Celkový počet zúčastnených  -  22 osôb.

Pozvaní boli aj p. Bohuš Šesták a p. Pavel Lehotský, ktorí sa nášho stretnutia nemohli zúčastniť.

Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku zorganizovalo predstavenie nových publikácií s dolnozemskou tematikou pre Slovenský trh. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok, 29.4.2019 o 18-tej hodine v priestoroch univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave. Táto téma nás zaujíma a tak sa niektorí členovia našej skupiny vybrali v pondelok popoludní do Bratislavy. A veru, neľutovali sme.

Členovia MOMS v Nedede sa dozvedeli o našej práci - indexácii matrík Bánhedešu a táto téma ich zaujala. (V rámci výmeny obyvateľstva v roku 1947 boli obyvatelia Bánhedešu umiestňovaní v Nedede a okolí.)

Preto z iniciatívy p. Feješovej nás požiadali o prezentáciu našej práce priamo u nich - v Nedede.

Naša práca na prvej fáze projektu "Matrika Komlóša" - teda opisovanie scanov z matričných kníh do databázy - sa chýli ku koncu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov teamu, kde by sme zhodnotili náš projekt a pokúsili sa dohodnúť na ďaľšom postupe. A tak sme sa v piatok 14. septembra 2018 popoludní zišli v dome Matice Slovenskej v Galante.

V našej sérii prezentácií sme pokračovali na fare v Slovenskom Komlóši. Zuzka Sudová sa podujala vykomunikovať s p. farárom Spišákom organizáciu tohto podujatia. A tak sme mali na nedeľu, 19.8. na 18-tu hodinu dohodnutú prezentáciu v prietoroch komunitného centra neďaleko evanjelického kostola, ktorý je dominantou Komlóša. Vybrali sme sa na cestu už v piatok dvoma autami. Je to predsa len od nás cca 400 km a tak sme chceli s cestou spojiť aj návštevy Bánhedešu, Pitvarošu, Naďlaku - všetko obcí v okolí Tótkomlóšu.

Po dlhšom čase sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov našej skupiny. Veď niektorí sme sa navzájom ešte ani nestretli. Cieľom stretnutia bolo spojiť príjemné s užitočným a pri spoločnej "dolnozemskej" večeri a následnom posedení sa konečne navzájom lepšie spoznať, vymeniť si skúsenosti a jednoducho sa spolu dobre cítiť.

Pod svoje krídla nás uchýlil penzión Komlóš pri Horných Salibách, kde nám pripravili veľmi pekné a žičlivé prostredie s dobrou večerou - za čo im ďakujeme. Majiteľka - pani Ižmánová (Chovancová) nám poskytla zadarmo ubytovanie, za čo sa jej chceme osobitne poďakovať.

V nedeľu 18.3.2018 sme po dohode s p. farárom Mlynárom zorganizovali v zborovej miestnosti miestneho evanjelického cirkevného zboru prezentáciu projektu "Matrika Komlóša".

Zišlo sa okolo 30 ľudí, zvedavých na našu činnosť.

V prvej časti prezentácie sme ukázali, že čo presne robíme, ako vyzerajú matričné záznamy v jednotlivých obdobiach (1746 - 1910) a ako ich lúštime a prepisujeme do databázy.

Dňa 18.2.2018 o 14-tej sme zavítali do Horných Salíb, aby sme navštívili miestny Klub dôchodcov. Účelom našej návštevy bolo oboznámiť potomkov presídlencov zo Slovenského Komlóša s našou prácou na projekte ,,Matriky Komlóša“ .

Klubom sa šírila vôňa pripravovaných šišiek, páni si krátili čas pri kartách, dámy šiškami, kávou a rozhovorom. Skrátka príjemná atmosféra. My sme mali pre nich pripravenú prezentáciu cez počítač a dataprojektor.