Vytlačiť

V dňoch 20. – 21. augusta 2021 sa konali v Slovenskom Komlóši  „20. Dni Slovenského Komlóša – Slovenský Komlóš 275“.

V bohatom a pestrom programe osláv, ktoré usporiadala Samospráva Slovenského Komlóša, sa uskutočnila dňa 20.8.2021 v priestoroch Domu prírody prezentácia knihy autora Jána Hovorku a kol. s názvom Matrika Slovenského Komlóša, z vydavateľstva Ivana Krasku Nadlak.

Podujatie za účasti členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (ZpgvdS) pripravila Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši.

Prezentáciu knihy otvorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, pani Zuzana Lauková.

Privítala vzácnych hostí: pani Alžbetu Hollerovú-Račkovú, predsedníčku Celoštátnej Slovenskej samosprávy v Maďarsku, pána Antona Paulíka, parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku, pána Františka Zelmana, predsedu Únie slovenských organizácií v Maďarsku, ďalej zástupcov konzulátu SR v Maďarsku, zástupcov partnerských miest Galanta, Jelšava, Zvolen, Nadlak, zástupcov miestnej samosprávy, a ďalších účastníkov.

Knihu, ktorá podrobne analyzuje miestnu evanjelickú matriku a je teda zameranú hlavne na históriu evanjelickej cirkvi v Komlóši, prezentovali členovia Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, p. Renata Gombárová, p. Ľubomír Kmeť a p. Zsuzsanna Szuda, ktorá zabezpečila preklad prezentácie do maďarského jazyka.

Následne sa uskutočnil krst knihy. So želaním „dlhej cesty obohacujúcej čitateľa krásou“ knihu pokrstili vetvičkami rozmarínu pani Zuzana Lauková (predsedníčka SNS)  a pán Michal Hronec, spoluautor (ZpgvdS), ktorý pri tejto príležitosti napísal a predniesol pekný vinš.

V diskusii vystúpili pani Alžbeta Hollerová-Račková a pán František Zelman, ktorí ocenili prínos knihy nie len pre Komlóšanov, ale aj pre celú komunitu Slovákov v Maďarsku. So svojim príspevkom vystúpil aj p. Čirik z Ambrózfalvy. (Ambrózfalva v spolupráci s našim združením pripravuje tiež publikáciu vychádzajúcu z analýzy matrík ECAV v Ambrózfalve.) 

Na záver pani Zuzana Lauková odovzdala nášmu združeniu ocenenie pre autora knihy a kolektív: ďakovný list a plaketu Komlóša, s poďakovaním za krásnu prácu.

Vydarené podujatie sa nieslo v  krásnej priateľskej a príjemnej atmosfére.

Za profesionálne pripravené podujatie srdečne ďakujeme.

 

Renata Gombárová

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg dakovny_list.jpg

plaketa.jpg program_dni Slov.Komlósa.jpg

Vinš krstného otca, spoluautora publikácie p. Michala Hronca:

Drahí rodáci, vážený hostia.

Dnes sme sa stretli, aby sme sa oboznámili s knihou, na ktorej usilovne a svedomito pracovalo dvadsať osôb skoro štyri roky, aby uzrela svetlo sveta a priniesla radosť rodákom zo Slovenského Komlóša ako aj tým, ktorí z hľadiska záujmu o genealógiu chcú získať nové poznatky.

Dnes by sme chceli, aby táto kniha vyšla na cestu, ktorá vedie do komlóšskych rodín. Ďalej náš záujem a želanie je, aby táto kniha nezostala v knižniciach alebo kníhkupectvách na pultoch.

Choď knižočka, choď a prinášaj radosť a poznanie každému, komu sa dostaneš do rúk. Krstím ťa vetvičkou rozmarínu aby si urobila radosť každému, akoby bol účastníkom na svadobnej hostine. 

Na tejto ceste ti veľa šťastia želám.

 

 

Akcie
Prečítané: 194x