Vytlačiť

Naša práca na prvej fáze projektu "Matrika Komlóša" - teda opisovanie scanov z matričných kníh do databázy - sa chýli ku koncu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov teamu, kde by sme zhodnotili náš projekt a pokúsili sa dohodnúť na ďaľšom postupe. A tak sme sa v piatok 14. septembra 2018 popoludní zišli v dome Matice Slovenskej v Galante.

Stretnutie sme začali spoločným obedom v reštaurácii u Čóku a následne sme sa potom už presunuli do priestorov DMS.

Pracovnej časti sa zúčastnili aj pozvaní hostia, za MOMS a evanjelický zbor v Galante p. Pavel Lehotský, za zbor z Horných Salíb pán Jozef Repko a za zbor z Dolných Salíb p. farár Oliver Nagy a p. Vlasta Kasalová.

V úvodnej časti pre hostí stručne popísal doterajšie výsledky projektu p. Kmeť.

Krsty, sobáše a aj úmrtia máme nahraté za obdobie cca 200 rokov, teda od vzniku Slovenského Komlóša v roku 1746 až do konca II.sv. vojny a následného presídlenia časti obyvbateľstva. Jedná sa tu o cca 63 000 záznamov o krstoch, 16 000 záznamov o sobášoch a 51 000 záznamov o úmrtiach. Spracovávali sme záznamy z cirkevných matrík evanjelického zboru na Komlóši a aj záznamy zo zverejnených štátnych matrík Slovenského Komlóša. Na projekte sa podieľalo 15 ľudí. Spolu sme už do projektu investovali vyše 10 000 hodín práce. To všetko svedčí o rozsahu tohto projektu.

Pred nami stojí ešte druhá fáza projektu, teda pokus o vytvorenie väzieb medzi jednotlivými záznamami, hovorí sa tomu aj rodokmene, či rodostromy. Do druhej fázy sa pustili 4 členovia projektu. Je to práca veľmi obsiahla, predpokladáme, že bude trvať ešte minimálne ďaľší rok.

V druhej časti potom so svojim príspevkom na tému zložitosti problematiky párovania vystúpila Renáta Gombárová (Hľadanie rodinných väzieb v matrikách Komlóša) Je až neuveriteľné ako, sa v prvých rokoch Komlóša menili priezviská obyvateľov.

Zuzka Sudová nás zase informovala o tom, ako sú matriky organizované v Maďarsku (Bádanie v maďarských archívoch) a aj o tom, ako pracuje genealogická spoločnosť v meste Solnok, kde je aj Zuzka jej členkou.

Janko Hovorka (ktorý k nám z Piešťan prišiel až neskôr) si pripravil príspevok na tému svojich skúseností z komlóšskych matrík z latinského obdobia, najmä teda o význame a spôsobe písania komentárov v matrikách. (Poznámkový aparát matričných záznamov matriky Slovenského Komlóša)

Všetky tieto príspevky/prednášky sú uverejnené v sekcii "Skúsenosti"

 

V tretej časti sme diskutovali o tom čo ďalej. Dohodli sme sa, že budeme pokračovať v práci na novom projekte - matrík Bánhegyesu a výhľadovo aj na matrikách Nagylaku a eventuálne aj Pitvarošu. (Pitvaroš už síce robila Zuzka, ale nemala také možnosti párovania ako máme teraz my.)

Potrebné scany pre projekt Bánhegyes zabezpečil Karol Rebro. Rozsah projektu je výrazne menší, ako u Komlóša. Jedná sa spolu o cca 15 000 záznamov - teda asi desatinu objemu dát z Komlóša.

 

V neoficiálnej časti sme si potom vychutnali pripravené jesenné dobroty, pečené kačice s lokšami a čerstvým burčákom. Kačiče sa podujala upiecť Evka Tušková a lokše s burčákom zabezpečila Renatka Gombárová.

V dobrej nálade sme sa rozchádzali okolo 20-tej hodine.

 

IMG_20180914_191658755.jpg IMG_20180914_191801905.jpg IMG_20180914_191827923.jpg

IMG_20180914_191845692.jpg IMG_20180914_191905205.jpg IMG_20180914_191905206.jpg

IMG_20180914_191905207.jpg IMG_20180914_192804.jpg IMG_20180914_192809.jpg

IMG_20180914_192815.jpg IMG_20180914_192822.jpg IMG_20180914_192839.jpg

IMG_20180914_192846.jpg IMG_20180914_192852.jpg IMG_20180914_192912.jpg

unnamed-1.jpg unnamed-2.jpg unnamed-4.jpg

unnamed-5.jpg unnamed-6.jpg

Akcie
Prečítané: 723x