Úvod

Fórum je venované prispievateľom, ktorí sa venujú histórii dolnozemských Slovákov a bádajú v matrikách Dolnej zeme a aj matrikách Slovenska, pri pátraní po svojich predkoch.
Fórum slúži pre vzájomnú pomoc a výmenu skúseností a poznatkov.

Zakladanie tém a prispievanie

Len registrovaní členovia našej stránky môžu prispievať na fóre novými témami. Bez registrácie na stránke je umožnené len prezeranie zverejnených príspevkov.
Ak máte záujem o registráciu a sprístupnenie stránky, je potrebné v ponuke vyhľadať a vyplniť žiadosť o registráciu. Po odoslaní žiadosti o registráciu a následnom potvrdení registrácie administrátorom, Vám bude umožnené využívať všetky zverejnené projekty na našej stránke, vrátane diskusného fóra.
Nové témy podľa možnosti vkladajte do správnej kategórie.
V texte správy sa pokúste stručne opísať tému.
Dĺžka textu je limitovaná, ale je možné k správe priložiť prílohu, napríklad scan dokumentu, ktorý sa vzťahuje na Váš príspevok.

Pomoc pri čítaní starých záznamov

V žiadosti o pomoc pri čítaní starých dokumentov, vložte do tela správy Váš možno neúplný preklad, prípadne aj odkaz na webstránku, kde je dokument zverejnený. Do prílohy, ak je to možné, vložte scan dokumentu, kde je zobrazený záznam, ktorý sa Vám vedenie fóra pokúsi pomôcť preložiť. Z kapacitných dôvodov je maximálna veľkosť prílohy obmedzená na 1,5 MB.

Pravidlá fóra

Každý prispievateľ zverejnením príspevku v diskusii vyjadruje súhlas s jeho zverejnením a s jeho bezodplatným využitím prevádzkovateľom fóra.
Fórum nezaručuje pravdivosť informácií v zverejnených príspevkoch prispievateľov.
Fórum spravuje administrátor stránky. Administrátor môže presunúť príspevok do správnej kategórie a vymazať nevhodné príspevky, ktoré nesúvisia s témou a zameraním fóra.
Na príspevky môžu odpovedať registrovaní členovia a vedenie fóra.