Naša skupina sa asi po dvoch rokoch (vyše 10 000 hodinách) práce konečne dopracovala do bodu, kedy sú už všetky scany komlóšskej matriky spracované, prečítané a zapísané do databázy.

Pri tejto práci sme sa borili s množstvom problémov. Spomeniem len tie najzávažnejšie:

  • ťažko čitateľný rukopis niektorých farárov
  • v prvých obdobiach sa písalo po latinsky -> potrebná znalosť latinčiny
  • neskôr sa písalo v maďarčine, ale používali sa staromaďarské výrazy -> niekedy sa to ťažko dešifrovalo
  • aby sme vedeli v databáze vyhľadávať, museli sme normalizovať mená -> vytvorenie katalógu použitých mien
  • priezviská sa v čase písali rôzne, pri narodení jedno, ďaľší súrodenec mal už trocha pozmenené priezvisko otca/matky...  -> vytvorenie Soundex-kodu pre zjednodušené vyhľadávanie
  • na projekte spolupracovalo 14 ľudí, týchto bolo treba koordinovať, najmä sa ujednotiť na spôsobe zapisovania jednotlivých políčok do databázy.

V databáze máme spracované scany matrík krstov, sobášov a úmrtí, čo predstavuje cca 11 000 prečítaných a indexovaných scanov. Okrem cirkevnej matriky sme pre overovanie správnosti, resp. získanie doplnkových údajov spracovávali aj zverejnené štátne matriky (štátne matriky sa začali viesť od roku 1895) na stránkach familysearch, údaje o padlých v I.sv. vojne zo štátneho archívu v Békeši a pre dosledovanie zivotopisu repatriantov aj príslušné záznamy cirkevných matrik z Horných Salíb, Dolných Salíb a Galanty.

Na príklade záznamu o sobáši p. farára Jána Klečániho z 30.5.1756 vysvetlím, ako sme jednotlivé políčka zapisovali a ako ich treba interpretovať v databáze.

Že sa jedná o sobáš, je indikované znakom C. (copulatio). Ženil sa Joann. Kletsány vo veku 29 rokov a bral si za manželku Annu Bobor,  dcéru Mateja Bobora.

Tento záznam sme do databázy prepísali nasledovne:

Hviezdička za menom, resp. priezviskom udáva, že daný údaj sa na scane nenachádza, ale bol doplnený na základe iných informácií (napr. údaje o súrodencovi, údaje o úmrtí...)

Každá osoba, ktorá má záznam v databáze narodení dostala priradené (nami generované) ID_krstu. Toto je jednoznačný identifikátor osoby, pod ktorým sa snažíme danú osobu potom identifikovať aj v registri úmrtí a registri sobášov.

 

Údaje o osobe Jána Klečániho som podrobnejšie analyzoval a na tomto prípade je možné dobre ukázať aj pochybnosti o správnosti údajov, ktoré môžu vzniknúť pri študiu matriky.

Ján Klečáni sa ženil 30.5.1756 na Komlóši a bral si za manželku Annu Boborovú, dcéru Mateja Bobora pôvodom (asi) z Modrého Kameňa pri Rimavskej Sobote.

Sám Klečáni pochádzal (podľa S. Horváta) z Turčianskej stolice.

 

Spolu mali deti Jána (*23.11.1757)  a Daniela (*15.1.1760  +14.2.1763)

Krstnými rodičmi im bol  Ján Ďurček, farár z Čaby a jeho manželka Judita.

 

Ján Klečáni zomrel na Komlóši 26.10.1762 vo veku 41 rokov.

Keď sa Ján Klečáni ženil, zapísali mu, že mal 29 rokov. Znamenalo by to, že sa narodil cca v roku 1727.

Keď umrel, zapísali mu, že mal 41 rokov. Znamenalo by to, že sa narodil cca v roku 1721.

 

Tak si teda môžeme vybrať. Buď mal pri sobáši nie 29 ale (1756 – 1721 =35 rokov), alebo mal pri úmrtí nie 41 ale iba (1762-1727 = 35) rokov.

 

 

  • Tu je niekoľko štatistík z našej databázy:

  

 

Najobľúbenejšími menami na Komlóši boli Janko a Marienka

Najviac detí sa narodilo v rodinách s priezviskom Tót

 

 

 

Priemerne bol pri sobáši ženích o 5 rokov starší od nevesty

 

Tu je vidieť, ako 3 cholerové epidémie (1831, 1849 a 1873) pustošili Komlóš

 

 

  • A tu je možné si pozrieť plne funkčnú databázu pre prvých 14 rokov matriky Komlóša.

 

Hľadaj:
(2118 záznamov)

# Typ udalosti   Dátum udalosti   Meno   Priezvisko   Meno otca   Priezvisko otca   Meno matky   Priezvisko matky   Krstný otec   Krstná matka   Bydlisko   Adresa   Meno partnera   Priezvisko partnera   ID Krstu   Scan   Poznámka 
1narodenie1746-04-27JurajŠarkanMichalŠarkanDorotaPetrus BencsikHelena BencsikKomlóšI740001K_01_0005
2narodenie1746-05-25PavolTótBaltazárTótMáriaPetrus BencsikCatharina UrbanKomlóšI740002K_01_0005matka doplnená podľa krstu druhého dieťaťa
3umrtie1746-05-25JurajŠarkanMichalŠarkanKomlóšI740001K_01_0005
4narodenie1746-05-31JánLomskýMartinLomskýAndreas SudickyMária Varga BenyoKomlóšI740003K_01_0005
5narodenie1746-06-12PavolDudíkPavolDudíkDorotaMattheas TurcsanElisabetha SpevacKomlóšI740004K_01_0005
6narodenie1746-06-19MáriaTuškaOndrejTuškaDorotaJacobo UrbanEva RoskosKomlóšI740005K_01_0005
7narodenie1746-07-06JánKlementMatejKlementDorotaMathiasCarolina RoskosKomlóšI740006K_01_0005
8narodenie1746-07-18AlžbetaTajátMartinTajátMáriaJohannes LamioneDorothea VajasKomlóšI740007K_01_0005
9narodenie1746-08-09AdamPetrinaOndrejPetrinaDorotaMartin VajasDorothea CzerovskiKomlóšI740008K_01_0005
10narodenie1746-08-22JánKoreňJánKoreňKatarínaBartusek Simko ?Helena BantzikKomlóšI740009K_01_0005
11narodenie1746-10-01JurajBogárJurajBogárDorotaCzerovski GeorgiusBantzik HelenaKomlóšI740010K_01_0006
12narodenie1746-10-09ŠtefanToseckýOndrejToseckýŽofiaToseckýAndreas PetrinaDorothea PetrinaKomlóšI740011K_01_0006
13narodenie1746-11-03KatarínaZajacJánZajacMáriaZajacJohanes MeszarosCzerovski DorotheaKomlóšI740012K_01_0006
14narodenie1746-11-07KatarínaUngrAbrahámUngrMáriaTomanGeorgius CzerovskiAnna DiablickaKomlóšI740013K_01_0006
15narodenie1746-11-11AlžbetaIštvánMichalIštvánŽofiaUrban JacoboDorothea BohgarKomlóšI740014K_01_0006
16narodenie1746-11-16AlžbetaAdamíkJurajAdamíkMáriaBalasko AndrasEva RoskosKomlóšI740015K_01_0006
17narodenie1746-11-16KatarínaRoskošOndrejRoskošDorotaMolnar MathiasAnna PirovszkyKomlóšI740016K_01_0006
18narodenie1746-11-16OndrejBalaškaJánBlaškoAnnaJacobo UrbanCatharina UrbanKomlóšI740017K_01_0006zmenené priezvisko podľa ostat.súrodencov
19narodenie1746-11-24JurajHrivnákMatejHrivnákZuzanaJohanne SszarkoczyDorothea DomanovskiKomlóšI740018K_01_0006
20narodenie1746-12-04MartinToseckýJurajToseckýMáriaToseckýJohannes PirovszkyAnna PirovszkaKomlóšI740019K_01_0006
21narodenie1746-12-04JurajLóciMartinLóciMáriaLóciJohannes SzarkoczyDorothea PetrinaKomlóšI740020K_01_0007
22narodenie1747-01-07JuditaVajašJánVajašJuditaVajašJacobo UrbanDorothea PetrinasKomlóšI740021K_01_0007
23narodenie1747-01-16PavolMacajOndrejMacajDorotaMlhy MartinusJuhaszka ElizabethaKomlóšI740022K_01_0007
24narodenie1747-01-29Mária LuciaSpišiakHelenaSpišiakRoskos MatiasDorothea RibarszkaKomlóšI740023K_01_0007
25narodenie1747-02-02MáriaTótPavolTótAnnaTótSimon Bartošík ?Mária LóciKomlóšI740024K_01_0007
26narodenie1747-02-02MáriaČížikMatejČížikAnnaČížikVajas GyorgyDorothea RibarszkaKomlóšI740025K_01_0007
27narodenie1747-02-14MatejRimavskýJakubRimavskýAlžbetaRimavskýJohannes MeszarosHelena BentsikKomlóšI740026K_01_0007
28narodenie1747-02-24MáriaPetrePavolPetreKatarínaPetro BantzikDorothea PetrinaKomlóšI740027K_01_0007
29narodenie1747-02-24MatejTót-HradskýJánTót-HradskýDorota???Susanna VargaKomlóšI740028K_01_0007
30narodenie1747-03-04MichalRosaJánRosaMária??Ribarszky DorotheaKomlóšI740029K_01_0007
31narodenie1747-03-05DorotaLehockýPavolLehockýMáriaP??Ribarszky DorotheaKomlóšI740030K_01_0007
32narodenie1747-03-09JurajErzedPavolErzedAnnaKovats JohannesKovats MariaKomlóšI740031K_01_0008
33narodenie1747-03-13JurajVajdaMichalVajdaAnnaAdam Kme???Dorothea VajasKomlóšI740032K_01_0008
34narodenie1747-04-12JurajPirovskýJánPirovskýAnnaPaulo LehotszkyMaria ToszedszkyKomlóšI740033K_01_0008
35narodenie1747-04-19EvaDomanovskýAugustínDomanovskýDorotaDomanovskýAndrea Petr...Sophia BantzikKomlóšI740034K_01_0008
36narodenie1747-05-15AnnaMoťovskýJánMoťovskýKatarínaMathias SimkoJuditha KűrtyanKomlóšI740035K_01_0008
37narodenie1747-05-21OndrejHirkaJánHirkaAnnaHirkaMathea FurtsanMária GreguschKomlóšI740036K_01_0008
38narodenie1747-05-24KatarínaUrbanJurajUrbanKatarínaPetro BencsikDorothea RibarszkiKomlóšI740037K_01_0008
39narodenie1747-06-15HelenaLiptákJánLiptákMáriaLiptákPetro MravikCatharina PetraKomlóšI740038K_01_0008
40narodenie1747-06-18JánVargaJurajBeňoŽofiaJoh. SzarkoczySzekeres AnnaKomlóšI740039K_01_0008
41narodenie1747-07-02PavolBenčíkPavolBenčíkKatarínaGeorgius UrbanCatharina UrbanKomlóšI740040K_01_0009
42narodenie1747-07-13PavolJonášOndrejJonášAnnaPetro MravikDorothea RibarszkyKomlóšI740041K_01_0009
43narodenie1747-07-16DorotaĎugovMatejĎugovŽofiaMathea MolnarDorothea DomanovszkyKomlóšI740042K_01_0009
44narodenie1747-08-20MichalAntalMichalAntalUršulaBoghar JohanneHelena BencsikKomlóšI740043K_01_0009
45narodenie1747-09-08MichalBenčíkPavolBenčíkMáriaBenčíkUrban JacoboRimovszki ElizabethaKomlóšI740044K_01_0009
46narodenie1747-09-20MáriaBobáľOndrejBobáľMáriaAntal MichaeleMaria Bartusik ?KomlóšI740045K_01_0009
47narodenie1747-09-21MichalBartušíkJánBartušíkMária HelenaJosepho Otnehl??Dorothea RibarszkyKomlóšI740046K_01_0009
48narodenie1747-09-29AlžbetaKončekMichalKončekMáriaRoskos MartionoRimotzay Elizabetha ??KomlóšI740047K_01_0009
49narodenie1747-10-02AnnaAdamíkMatejAdamíkHelenaSimone BarrustikCatharina Danie GyuromaKomlóšI740049K_01_0009
50narodenie1747-10-02AlžbetaŠarkanMichalŠarkanDorotaPertina AndreaHelena BantzikKomlóšI740048K_01_0009
strana 1 z 43
<<prvá <predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ďaľšia> posledná>>

 

 

Rozhodli sme sa našu databázu zverejniť na webe. (Pre prístup k celej databáze je potrebné sa najskôr zaregistrovať.)

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť