Podklad z ktorého som zoznam robil nebol autorizovaný a teda úplnosť a presnosť nie je zaručená. Bol to strojom písaný dokument z obdobia asi okolo roku 1945. Mená a priezviská boli dopisované a prepisované takže aj tu môžu byť chyby. Napriek týmto nedostatkom je to materiál s dobrou vypovedacou schopnosťou pre hľadanie  a pátranie po predkoch. Zoznam uvádza číslo domu a obyvateľov k tomuto číslu priradených.

Zoznam som napísal v dňoch 20. a 21. decembra 2002.

1 Štefan Hrivňák a Zuzana Hanesová, Juraj Blaho a Zuzana Hrivňáková

2 Pavel Majo a Zuzana Garajová, Samuel Gubíni a Zuzana Majová

3 Szentpétery Ladislav - slobodný,  Ondrej Jasovský a Mária Majová

4 vdova po Karolovi Blahovi, Helena Lehocká, Michal Blaho a Zuzana Šupalová

5 Jozef Blaho a Katarína Poliaková

6 Pavel Rekeň a Zuzana Majová

7 Ján a Jozef Kováč, slobodní

8 Ján Kašník a Mária Igrici

9 záhrada Michala Feješa

10 záhrada Michala Šupalu

11 Michal Šupala a Mária Švihranová

12 Juraj Kováč a Helena Jančíková

13 Štefan Lindák a Zuazana Gáborová

14 Michal Brnuľa a Mária Lauková

15 Martin Garaj a Mária Tušková

16 Ján Kišš a Mária Šillerová

17 Jozef Dováľ a Žofia Moravská

18 Samuel Dováľ a Alžbeta Pelecová

19 Juraj Králik a Judita Hanesová

20 Ondrej Feješ a Helena Danadová

21 Michal Kučerák a Mária Feješová

22 Michal Šupala a Zuzana Valkovská

23 Ján Hraško a Zuzana Máťašová

24 Pavel Tagaj a Zuzana Franková

25 Peter Zelman a Katarína Šeboková

26 Michal Rekeň a Judita Kováčová

27 Ondrej Švihran a Zuzana Majová

28 Ondrej Pusztay a Alžbeta Kolárová

29 František Emődy a Karolína Sumerová, Štefan Koncoš a Rozália Emődy, Juraj Németh a Alžbeta Križková

30 Adam Zuberec a Mária Valkovská

31 Štefan Čeman a Judita Kosková

32 Martina Čeman a Judita Lindáková

33 Pavel Garaj a Alžbeta Surmáková

34 Juraj Szántay a Judita Blahová

35 Pavel Hraško a Mária Kožuchová

36 Martin Šebok a Judita Brnuľová

37 Štefan Andráš a Zuzana Kučeráková

38 Pavel Varga a Alžbeta Matúšová

39 Michal Lindák a Mária Chovancová

40 Ondrej Rekeň a Zuzana Lehocká

41 Juraj Hruška a Mária Darvašová

42 Ondrej Ďorďai a Zuzana Tagajová

43 Michal Emődy a Mária Sumerová

44 Pavel Majo a Zuzana Krajčovičová

45 Juraj Osztás a Alžbeta Šeboková

46 záhrada Juraja Osztása

47 Michal Urbančok a Mária Lindáková

48 Ján Haško a Mária Urbanová

49 Ján Svoreň a Judita Švihranová

50 Pavel Čilek a Judita Rohošková

51 vdova Zuzana Holoková rod. Krnáčová

52 Juraj Kašník a Zuzana Šupalová

53 Štefan Čilek a Alžbeta Kosková

54 Pavel Tóth a Anna Vargová

55 Mária Sudová a sestra Helena , slobodné

56 Juraj Gábor a Alžbeta Urbančoková

57 Pavel Dovalovský a Judita Šuľanová

58 Jozef Hostina a Štaštjaková

59 Pavel Šuľan a Alžbeta Dovalovská

60 Pavel Kuruc a Mária Zaťková

61 Matej Lopušni a Mária Šranková

62 záhrada Jána Mikuša

63 Ján Mikuš a Alžbeta Kučová

64 Ján Hronec a Alžbeta Gemeriová, Ondrej Hronec a Žofia Pejterová

65 Michal Osztás a Judita Kučeráková

66 Michal Kučerák a Mária Dovalovská

67 Ján Rekeň a Mária Zelmanová, Ondrej Rekeň a Anna Lindáková

68 Pavel Švihram a Zuzana Urbanová

69 Štefan Švihran a Judita Ďuríková, Pavel Haško a Alžbeta Szabová

70 Ondrej Igríni a Anna Franková

71 Michal Urbančok a Žofia Juhászová

72 Ján Šupala a Zuzana Šuľanová

73 Jozef Gábor a Judita Vargová

74 Ján Síkora a Zuzana Hodáková

75 Juraj Čiaki a Alžbeta Franková

76 Michal Husár a Alžbeta Králiková

77 Štefan Legényi a Zuzana Majová

78 Štefan Hostina a Katarína Šranková

79 Juraj Valkovski a Zuzana Kerďová

80 Matej Šebok a Mária Antalová

81 Ondrej Šebok a Mária Antalová, Ján Šebok a Zuzana Husárová

82 Ján Osztás a Zuzana Šeboková

83 Štefan Kašík a Anna Rohárová

84 Pavel Kašík a Mária Komárová

85 Pavel Benčík a Zuzana Urbančoková

86 vdova po Jánovi Komárovi, Terézia Šeboková

87 Metaj Tuška a Terézia Hašková

88 Štefan Ďurkovič a Judita Zaťková

89 vdova po Jurajovi Kolárovi, Alžbeta Rikková

90 Štefan Zelman a Anna Hašková

91 Michal Andráš a Judita Urbančoková

92 Štefan Rohoška a Anna Lindáková

93 Michal Gábor a Anna Antalová

94 Ján Kováč a Alžbeta Šeboková

95 Ján Juhász a Albeta Hašková

96 Ján Lehocki a Alžbeta Urbančoková

97 Jozef Surmík a Judita Šagátová

98 Ján Šuľan a Mária Bartolmejová

99 Ondrej Urbančok a Judita Hudáková

100 Pavel Dovalovski a Alžbeta Majová

101 Štefan Lux a Anna Nemčoková

102 Michala Zrok a Žofia Kováčová

103 Štefan Dovalovski a Judita Valkovská

104 Štefan Réday a Judita Gajdáčová

105 Pavel Jančík a Helena Igazová

106 Henrik Nébel a Alžbeta Sprigerová

107 Zoltán Récsey a Mária ...........

108 Pavel Tóth a Anna Balážiková

109 Štefan Urbančok a Mária Šeboková

110 Ján Kerďo a Mária Síkorová

111 Juraj Gemeri a Mária Zelmanová alebo Sodová

112 Štefan Kerďo a Mária Králiková

113 Ondrej Ďurík a Alžbeta Tagajová

114 Martin Šebok a Zuzana Gáborová

115 Ján Majo a Mária Gálisová

116 záhrada ...?

117 Ján Kochan a Zuzana Némethová, Juraj Kochan a Anna Debnárová

118 Jozef Pelec a Alžbeta Urbančoková

119 Michal Krnáč a Katarína Molnárová

120 Pavel Brezina a Alžbeta Pelecová

121 Ján Németh a Eva Bujtásová

122 Michal Ondrejčík a Mária Tóthová

123 Ondrej Švihran a Júlia Viciánová

124 Michla Rohoška a Júlia Darvasová

125 Jozef Zaťko a Mária Chovancová

126 Ján Ambrózi a Alžbeta Belicajová

127 Michal Rekeň a Zuzana Kováčová

128 Michal Gemeri a Zuazan Šeboková

129 Štefan Majo a Zuzana Blahová

130 Juraj Brnuľa a Anna Liptáková, Ján Brnuľa a Mária Šeboková

131 Ján Lindák a Anna Čelinská

132 Ondrej Kučerák a Mária Hroncová

133 Pavel Maglócki a Mária Lehocká

134 Ján Maglócki a vd, Žofia Gondášová

135 Štefan Maglócki a Judita Tajátová

136 Peter Lindák a Judita Bartolomejová

137 Juraj Petro a Anna Zaťková

138 Juraj Matuška a Mária Urbančoková

139 Michal Koska a Mária Gregorová

140 Štefan Majo a Mária Osztásová

141 Imrich Emődy a Justína Vasová

142 Jozef Poliak a Katarína Kováčová

143 Ján Rekeň a Anna Rekeňová, Ján Brezina a Alžbeta Rekeňová

144 Ján Príbelski a Mária Štrpková

145 Adam Jasovski a Judita Čemanová

146 Pavel Kučerák a Judita Straková

147 Štefan Kiss a Alžbeta Dovalovská

148 Ján Kapina a Terézia Rohošková

149 Juraj Dováľ a Mária Krišková

150 Ján Rohár a Mária Franková

151 Štefan Urbančok a Alžbeta Kissová

152 Štefan Šramo a Alžbeta Chovancová

153 Ján Rohár a Zuzana Vargová

154 Ondrej Rohár a Anna Lehocká

155 Ján Lauko a Katarína Tóthová

156 Michal Kožuch a Mária Šramová

157 Pavel Urbančok a Mária Urbančoková

158 Ján Kučerák a Alžbeta Antalová

159 Pavel Ondrus a Judita Molnárová

160 Ondrej Rohár a Anna Balážiková

161 Štefan Matuška a Mária Osztásová

162 Pavel Újhelyi a Anna Kováčová

163 Ján Ďurík a Alžbeta Viciánová

164 Pavel Kiss a Judita Tóthová

165 Pavel Príbelski a Anna Komárová

166 Ján Kiss a Zuzana Melgová

167 Juraj Osztás a Helena Molnárová, Pavel Urbančok a Zuzana Zelmanová

168 Michal Gemeri a Judita Ďurišová alebo Nagyová

169 Juraj Pribelski a Alžbeta Hrabovská

170 Juraj Rekeň a Anna Igrici

171 Juraj Dovalovski a Anna Brnuľová

172 Juraj Németh a Anna Vrbjarová

173 Jozef Szabados a .................

174 Apró Štefan a Helena Emődy

175 Erdélyi Jozef a ...............

176 Dr, Komlósi Péter a .............

177 Budova polície

178 Michal Balážik a Zuzana Brnuľová

179 Pavel Šušlák a Mária Belanová

180 Ján Kučerák a Mária Biedniková

181 Ondrej Verecki a Zuzana Števová

182 Albert Emődy a Rozália Summer

183 Štefan Uhrín a Judita majová

184 Štefan Husár a Mária Krnáčová

185 Michal Kiss a Alžbeta Moravská

186 Štefan Švihran a Maria Kašíková

187 Michal Tóth a Zuzana Husárová

188 Martin Kriška a Judita Kochnová

189 Jozaf Zelman a Alžbeta Chovancová

190 Michal Ďurkovič a Zuzana Surmíková

191 Pavel Varga a Zuzana Krnáčová

192 Samuel Šebok a Zuzana Lóciová alebo Zahorcová

193 Ján Suľan a Anna Kunštárová

194 Štefan Hudák a Anna Kochanová

195 Adam Kriška a Zuazna Banasová

196 Juraj Kováč a Rozália Rafajová

197 Juraj Zuberec a Helena Žibritová

198 Ondrej Vicián a Mária Bobáľová

199 Pavel Šramo a Zuzana Šupalová

200 Jozef Antal a Mária Garajová

201 Pavel Pejter a Judita Zelmanová, Pavel Urbančok a Žofia Igrici, Ján Kováč a Mária Kašníková

202 Ján Urbančok a Judita Lindáková

203 Štefan Lóci a Anna Srnková

204 Ján Lóci a Alžbeta Králiková

205 Pavel Bobáľ a Mária Zelmanová

206 Ondrej Gubíni a Zuzana Šupalová

207 Ondrej Hudák a Alžbeta Príbelská

208 Michal Hudák a Alžbeta Dováľová

209 Ján Papp a Zuzana Hanesová

210 Ján Čílek a Mária Rikková

211 Ján Štrpka a Júlia Pappová

212 Juraj Matejdes a Anna Uhrínová

213 Michal Majo a Anna Šeboková

214 Štefan Majo a Žófia Gemeriová

215 Michal Maglócki a vd.  Mária Barányiová pred tým vydatá za Michala Hronca, rod. Kukučková , moja stará mama

216 Ján Zahorec a Mária Kurucová

217 Pavel Dovalovski a Mária Rohošková, potom vd. Mária Kurucová

218 Štefan Šupala a Helena Hrabovská

219 Michal Kováč a Zuzana Krajčovičová

220 Ondrej Kuruc a Mária Dovalovská

221 Ján Urbančok a Zuzana Príbeľská, Michal Príbeľski a Mária Brezinová

222 Alexander Gémesi a Anna Vargová

223 Pavel Molnár a Mária Fabianová

224 František Summer a Mária Balážiková

225 Ján Szatler stolár a ...................

226 Ján Králik a Alžbeta Lásiková

227 Ján Štrpka a Alžbeta Ondrusová

228 Ján Ondrus slobodný

229 Pavel Németh a Anna Kurucová

230 Michal Ľacho a Zuzana Tirjaková

231 Varga Alexander cestár a ..........

232 Michal Tószegi a Zuzana Šušláková

233 Pavel Komloy a Mária Osztásová, notár

234 Dr. Ondrej Gubčo ev.a. v. farár

235 Ev a. v. kostol

236 Juraj Osztás a Alžbeta Zelmanová

237 Ján Varga a Zuzana Maglocká, obecný dom

238 Ján Varga a Anna Krnáčová

239 Michal Siman a Terézia Kissová

240 Ján Lauko a Alžbeta Demeterová

241 Ján Gemeri a Žofia Oravcová

242 Štefan Benko a Alžbeta Igrici

243 Ondrej Demeter a Zuzana Benková

244 Štefan Benko st. a Zuzana Šuľanová

245 Ján Nagy a Judita Čiriková

246 Štefan Čeman a Zuzana Gemeriová

247 Ján Majo a Mária Gemeriová

248 Štefan Haško a Mária Krokavcová

249 Jozef Kochan a Zuzana Moťovská

250 Pavel Dovalovski a Anna Fejesová

251 Pavel Siller a Judita Kochnová

252 Martin Síkora a Ilona Baracková

253 Ján Kašník a Zuzana Lehocká

254 Ján Čelovski a Zuzana Gemeriová

255 Michal Kiss a Mária Szabová

256 Štefan Kiss a Zuzana Rikková

257 Ján Dovalovski a Zuzana Zelmanová

258 Michal Hronec a Alžbeta Chovancová

259 Štefan Matuška a Anna Blahová

260 Michal Kožuch a Alžbeta Chovancová

261 Michal Švihran a Alžbeta Kantorová

262 Ján Krnáč a Terézia Hašková

263 Michal Dovalovski a Mária Hubinová

264 Štefan Králik a Anna Ačaiová

265 Štefan Zelman a Alžbeta Antalová

266 Ondrej Siller a Alžbeta Hulíková

267 Michal Zelman a Anna Husárová

268 Ľudovít Kiss a Júlia Štrpková

269 Jozef Lauko a Mária Komárová

270 Martin Šramo a Alžbeta Gvočová

271 Ján Fabián a Mária Sillerová

272 Štefan Antal a Mária Šeboková

273 František Struhár a Judita Majová

274 Michal Venierčan a Katarína Ondrusová

275 Cirkevná škola

276 Jozef Farkas a ......., cirkevný dom

277 Ján Ondrejčík a Mária Šeboková

278 Pavel Šupala a sestra Alžbeta, obaja slobodní

279 Štefan Kožuch a Mária Sudová

280 Ján Kožuch a Anna Balážiková

281 Ján Šuľan a Zuzana Sudová

282 Štefan Chovanec a Mária Kosková

283 Michal Husár a Anna Zelmanová ( údaj nie istý)

284 Jozef Zelman a Mária Némethová

285    _ „  _

286 Matej Kochan a Mária Ondrusová

287 Jozef Barányi a Mária Hodobasová

288 Úverová banka, predtým dom učiteľov

289 Július Tószegi a Emília Hudáková

290 Henrich Nébel

291 Ján Földes a Terézia Szántaiová

292 Michal Kriška a Alžbeta Urbančoková

293 Štefan Lindák a Mária Šuľanová

294 Ján Kuruc a Zuzana Zahorcová (alebo Trešniaková)

295 Pavel Komár a Anna Srnková

296 Juraj Zelman a Terézia Pribeľská

297 Štefan Majo a Anna Šeboková

298 Pavel Fejes a Judita Zelmanová

299 Ján Chovanec a Mária Rohošková

300 Ján Chovanec a Judita Franková

301 záhrada Zuzany Frankovej

302 Ondrej Štrpka, slobodný

303 Štefan Majo a Anna Darvasová, Štefan Majo a Mária Zelmanová

304 Martin Zahorec a Mária Gemeriová

305 Pavel Farkas a Alžbeta Kašníková

306 Juraj Moravski a Zuzana Hajtmanová albo Hajnalová

307 Ján Poós a Zuzana Blašková

308 Juraj Valach Mária Valašťanová

309 Ján Kuča a Anna Ďuríková

310 Pavel Šranko a Zuzana Kurucová

311 Ondrej Švihran a Zuzana Vicianová

312 Ondrej Bál a Zuzana Valašťanová

313 Jozef Tereň a Mária Valkovská

314 Juraj Valach a Judita Gvočová

315 Michal Rikk a Zuzana Urbančoková

316 Ján Urbančok a Anna Gvočová

317 Juraj Hudák a Mária Matušková

318 Pavel Šupala a Júlia Balážiková

319 Peter Valkovski a Žofia Šeboková

320 Samuel Matuška a Zuzana Vargová

321 Martin Matuška, slobodný

322 Ondrej Németh a Mária Rohárová

323 Štefan Štrpka a Anna Kováčová

324 Ján Osztás a Farárova Anna - Predpokladám, že to bude praneter mojej prapraprastarej mami, Kataríny Farárovej, narodenej v roku 1808 v Nadlaku

325 Michal Karkuš a Zuzana Franková

326 Pavel Brezina a Anna Demeterová

327 Ján Brezina a Katarína Dovalovská

328 Juraj Majo a Mária Príbeľská

329 Juraj Majo st. a Zuzana Mesterová

330 Michla Osztás a Júlia Jančíková, Ján Osztás a Mária Oravcová

331 Matúš Selecki a Zuzana Kašníková – Predpokladám, že to bude potomok môjho praprastarého otca Matúša Seleckého, narodeného v roku 1838 v Nadlaku, možno mojej prastarej mami brat.

332 Štefan Lóci a Zuzana Ondrusová

333 Ján Temeši a Zuzana Šeboková

334 Ján Pelec a Mária Rikková

335 Adam Šuľan a Alžbeta Balážiková

336 Štefan Pelec a Katarina Gemeriová, Štefan Osztás a Judita Pelecová

337 Ján Pelec a Mária Hudáková

338 Štefan Urbančok a Judita Krišková

339 Pavel Suda a Anna Gemerivá

340 Ján Koska a Alžbeta Lindáková

341 Pavel Szántai a Anna Rohošková

342 Dr. Jozef Pósa a Gabonéla Récseiová

343           _“_

344 Baptistický modlitebný dom

345 Pavel Farár a Mária Gemeriová Pravdepodobne prasynovec spomínanej už prapraprastarej mami Kataríny Farárovej nar. v Roku 1808. Podľa otcovej sestry sa hlásil do rodiny. Bol „Veriacim“, čiže Baptistom. Otcova sestra sa často zúčastňovala na baptistických bohoslužbách na ktoré ju pozýval. Jeho synovia toho času žijú v Senci.

346 Ondrej Šebok a Mária Kašníková

347 Juraj Osztás a Alžbeta Zelmanová

348 Ján Čeman a Mária Vargová

349 Ján Jasovski a Zuzana Chovancová

350 Juraj Majo a Žofia Rohošková

351 Pavel Rikk a Zuzana Tóthová

352 Juraj Bagoňa a Mária Tóthová

353 Ján Antal a Helena Dováľová, Ján Antal ml. a Terézia Hanesová

354 Pavel Suda a Zuzana Matajsová

355 Alexander Bence a Mária Trnavská

356 Pavel Antal a Zuzana Šupalová, Pavel Antal a Alžbeta Brnuľová , jeden z nich je straší

357 Pavel Pejter a Mária Némethová

358 Juraj Gémes a Mária Pevalová

359 Ján Fabián a Mária Sillerová

360 Ján Siller a Mária Rohárová alebo Gregorová

361 Ján Zelman a Judita Feješová

362 Jozef Szabo a Alžbeta Kissová

362 Juraj Urbančok a Zuzana Hanesová

364 Ján Németh a Anna Gemeriová

365 Ján Králik a Mária Príbeľská

366 Ján Svoreň a Alžbeta Krokavcová

367 Štefan Lóci a Alžbeta Feješová

368 Ján Varga a Lídia Husárová

369 Štefan Stratinski a Mária Garanová

370 Pavel Jasovski a Zuzana Stratinská, Samuel Uhrín a Zuzana Tóthová

371 Ondrej Komár a Alžbeta Čemanová

372 Matej Koska a Zuzana Suľanová

373 Pavel Németh a Žofia Kašíková

374 Štefan Vrbjar a Mária Laurovičová

375 Ján Komár a Zuzana Kašíková

376 Juraj Rohoška a Alžbeta Osztásová, Martin Rohoška a Anna Kožuchová

377 Martin Tichák a vd. Mária Antalová možno že Rohošková

378 Pavel Rohár a Alžbeta Kissová

379Štefan Darvas a Mária Tiekalová

380 Ján Darvas a Anna Kissová

381 Štefan Jasovski a Alžbeta Dovalovská, Štefan Jasovski ml. a Judita Paulová

382 Juraj Jasovski a Mária Némethová

383 Ján Bujtás a Alžbeta Jakabová

384 Štefan Uhrín a Mária Tušková

385 Martin Garaj a Alžbeta Benková

386 Juraj Majo a Veronika Pósová

387 Pavel Šupala a Mária Vrbjarová

388 Martin Demanko a Žofia Králiková

389 Michal Rikk a Zuzana Majová

390 Štefan Kapina a Zuzana Ambrušová

391 Michal Uhrína Alžbeta Hroncová

392 Pavel Urbančok a Judita Štrpková

393 Štefan Pelec a Alžbeta Pejterová

394 Ján Svoreň a Anna Urbanová

395 Ján Husár a Mária Vrbjarová

396 Matej Suda a Alžbeta Zelmanová, Štefan Surmik a Anna Sudová, Ján Majo a Zuzana Sudová

397 Juraj Miklovič a Emília Osztásová

398     _“_

399 Michal Fejes a Alžbeta Štrpková, Pavel Šuľan a Zuzana Hudáková   - obchod

400 Michal Brnuľa a Judita Kurucová

401 Juraj Demanko a Zuzana Králiková

402 Pavel Németh a Alžbeta Šramková

403 Štefan Majo a Anna Simanová

404 Martin Príbeľski a Mária Osztásová

405 Juraj Hodák a Katrína Andová

406 Ján Šuľan a Mária Dovalovská

407 Pavel Kováč a Zuzana Rekeňová

408 Ondrej Šupala a Mária Dobríšková

409 Juraj Dorotovič a Alžbeta Bállová

410 Michal Tereň a Alžbeta Garanová

411 Ján Gábor a Mária Ondrejčíková

412 Michal Ondrejčík a Judita Kosková

413 Michal Chovanec a Mária Gubíniová

414 Martin Kuruc a Alžbeta Gašparová

415 Ján Chovanec a Zuzana Šajbenová

416 Pavel Šramko a Mária Hajnalová

417 Ján Kukučka a Judita Sudová, brat mojej starej mami. Ich syn bol veľvyslancom Maďarska v Číne.

418 Ján Majo a Alžbeta Urbančoková

419 Martin Tereň a Alžbeta Kukučková, sestra mojej starej mami. Po svadbe odišli do Francúzka a odtiaľ so svojim pánom, gazdom u ktorého slúžili, do Argentíny. Po prvej svetovej vojne sa vrátili. Kúpili si dom oproti bratovmu cez ulicu a trochu zeme na ktorej hospodárili. Ostali bezdetný. Boli krstní rodičia Jankovi Kukučkovi spomínanému veľvyslancovi v Číne. Veľmi za nim banovali keď si v roku 1956 vzal život priamo v ministerskej budove z doteraz neznámeho dôvodu.

420 Štefan Kuruc a Judita Šeboková

421 Pavel Kašníka a Judita Kissová

422 Ján Chovanec a Mária Feješová

423 Štefan Chovanec a Zuzana Pejterová Posledný dom na ulici po ktorej sa chodilo na železničnú stanicu.

424 Ján Kolimár a Alžbeta Zelmanová

425 Pavel Maglocki a Alžbeta Papová

426 Pavel Lehocki a Zuzana Rohárová

427 Štefan Varga a Alžbeta Gvočová

428 Ján Hronec a Alžbeta Urbančoková

429 Ján Maglocki a Zuzana Roháriková

430 Ján Fejes slobodný

431 Michal Fejes a Alžbeta Pelecová, Juraj Németh a Alžbeta Fejesová

432 Ján Kriška a Mária Pejterová

433 Pavel Tichák a Mária Ondrusová

434 Juraj Paulo a Alžbeta Zelmanová

435 Michal Lóci a Mária Gubíniová

436 Pavel Karkuš a Judita Kurucová

437 Michal Kuruc a Alžbeta Szántaiová

438 Pavel Kuruc a Mária Kováčová

439 Ján Perneki a .......................

440 Manó Nébel a Alžbeta Sprigai

441 Juraj Zelman a Anna Chovancová

442 Árpád Nébel a Alžbeta Venierčanová

443 Juraj Síkora a Zuzana Sutinská

444 Juraj Urbančok a Alžbeta Kapinajová

445 Ján Hrivnák a Zuzana Dovalová

446 Pavel Fejes a Alžbeta Kožuchová

447 Michal Zelman a Alžbeta Ďuríková

448 Pavel Kapina a Mária Antalová

449 Adam Juhás a Zuzana Šeboková

450 Michal Hrivnák a Alžbeta Lešťanová

451 Ján Rikk a Mária Príbeľská

452 Štefan Kováč a Alžbeta Urbančoková

453 Michal Kuča a Alžbeta Príbeľská

454 Ján Rohár a Zuzana Franková

455 Juraj Bučan a Zuzana Kováčová

456 Ľudovít Čelovski a Anna Balážiková

457 Martin Šuľan a Anna Sudová

458 Ján Pejter a Mária Staštiaková

459 Štefan Pejter a Mária Kissová

460Ján Balážik a Mária Oravcová

461 Ondrej Franko a Zuzana Matejová

462 Štefan Tóth a Judita Zaťková

463 Michal Varga a Anna Némethová

464 Juraj Bagoňa a Alžbeta Darvašová

465 Ondrej Chovanec a Alžbeta Zelmanová

466 Alexander Molnár a Mária Hanesová

467 Pejter ........ a Mária Borišová

468 Ján Šutinski a Alžbeta Zelmanová

469 Pavel Gemeri a Zuzana Dováľová

470 Ondrej Repka a Judita Krišková, Martin Jasovski a Judita Repková

471 Ján Klement a Zuzana Príbeľská

472 Ján Haško a Eva Píbeľská

473 Pavel Šutinski a Zuzana Sántajová

474 Matej Kožuch a Alžbeta Šramová

475 Jozef Rekeň a Alžbeta Rekeňová, súrodenci

476 Juraj Chovanec a Mária Sudová

477 Juraj Kiss a Judita Vargová

478 Štefan Tagaj a Mária Príbeľská

479 Pavel Kučerák a Júlia Šeboková

480 Štefan Šuľan a Mária Surmíková

481 Ján Hulík a Katarína Mrázová

482 Juraj Vrbjar slobodný

483 Juraj Šuľan a Mária Vargová

484 Matej Varga a Anna Bogárová

485 Ján Koska a Mária Bučanová

486 Ondrej Surmík a Judita Urbančoková

487 Martin Švihran a Zuzana Kašíková

488 Pavel Maglocki a Judita Andrásová

489 Štefan Valašťan a Štefan Repka

490 Michal Barányi a Judita Valachová

491 Martin Bobáľ a Judita Bogárová

492 Ján Dovalovski a Mária Uhrínová

493 Ondrej Lauko a Júlia Urbančoková

494 Ján Varga a Judita Kolesárová

495 Ján András a Alžbeta Chovancová

496 Pavel Toth a Mária Garajová

497 Michal András a Anna Sudová

498 Pavel Králik a Anna Hroncová

499 ján Moravski a Alžbeta Krnáčová

500 Ján Matuška a Judita Čileková

501 Pavel Csontos a Zuzana Jančíková

502 Pavel Fabián aMária Osztásová

503 Štefan Brnuľa a Zuzana Príbeľská

504 Michal Kriška a Zuzana Kašníková

505Pavel Urbančok a Mária Juhászová

506 Ján Kriška a Zuzana Kostková

507 Juraj Skalnicki a Alžbeta Kojnoková

508 Ján Skalnicki a Mária Juhászová

509 Juraj Osztás a Mária Urbančoková

510 Ján Stašťjak a Mária Husárová

511 Ján Mikuš a Mária Zelmanová

512 Ján Zelman a Alžbeta Gálisová

513 Ján Glemba a Anna Svoreňová

514 Michal Hanes a Mária Pappová

515 Michal Maďar a Anna Zelmanová

516 Pavel Maglocki a Anna Krnáčová

517 Ján Zelman a Mária Sudová

518 Michal Matuška a Judita Poliaková

519 Július Daubner ...........

520 Ján šagát a Zuzana Ambrušová

521 Ján Dovalovski a Mária Stolárová

522 Martin Repka a Alžbeta Vejová

523 Matej Zelman a Anna Matejová

524 Ondrej Repka a Anna Jasovská

525 Pavel Sántai a Mária Zelmanová

526 Ján Lóci a Alžbeta Lešťanová

527 Ján Urbančok a Alžbeta Lehocká

528 Štefan Glenba a Anna Maglocká

529 Ondrej Paulo a Judita Príbeľská

530 Martin Zelman a Alžbeta Pejterová

531 Ján Gagoňa a Judita Baracková

532 Ondrej Vandrášik a Anna Šramová

533 Samuel Kövezsdi a Mária Čemanová

534 Jozef Gubíni a Mária Boťanská

535 Jozef Polgár a Oľga Gráfová

536 Ján Kádár a Zuzana Mikušová

537 Ján Petrovič a Alžbeta Tóthová

538 Ján Franko a Mária Farkasová

539 Štefan Krajčovič a Zuzana Majová

540 Michal Kriška a Zuzana Kochanová

541 Jozef Lehocki a Júlia Šeboková

542 Michal Chovanec a Alžbeta Jačianská

543 Ján Hudák a Judita Dovalovská

544 záhrada

545 _“_

546 Ondrej Šebok a Mária Kováčová

547 Juraj Hostina a Mária Urbančoková

548 Ondrej Rekeň a Mária Kurucová

549 Michal Rekeň a Anna Zelmanová

550 Pavel Zaťko a Judita Lindáková

551 Pavel Kriška a Zuzana Vargová

552 Ján Valkovski a Anna Gombošová

553 Pavel Urbančok a Mária Šeboková

554 Štefan Gorjan a Judita Kukučková  Sesternica môjho otca .

555 ..........................................................

556 ............................................................

557 ...........................................................

558 ...........................................................

559 Michal Rekeň a Anna Zelmanová

560 Ján Brnuľa a Judita Osztásová

561 Samuel Šupala a Mária Rohošková

562 Pavel Majo a Anna Urbančoková

563 Ján Jasovski a Žofia Sudorová

564 Ján Zelman a Terézia Igrici

565 Jozef Dovalovski a Alžbeta Mrázová

566 Juraj Gubíni a Katarína Franková

567 Ondrej Gubíni a Alžbeta Šuľanová

568 Štefan Valkovski a Eva Krišková

569 Martin Selecki a Mária Dovalovská Aj tento Martin  môže byť člen z nášho rodu.

570 Juraj Kováč a Mária Rekeňová

571 Martin Garaj a Juhászová

572 Michal Juhász a Zuzana Husárová

573 Štefan Franko a Zuzana Roháriková

574 záhrada

575 Adam Šebok a Zuzana Krnáčová

576-580 ..............................................

581 Ján Kováč a Katarína Hanesová

582 Štefan Balážik a Anna Kováčová

583 Ján Gregor a Mária Mikušová

584 Michal rekeň a Mária Brnuľová

585 Michal franko a Trézia Szántajová

586 Štefan Kašník a Mária Zelmanová

587 Michal Bučan a Zuzana Dobrišková, Michal Bučan ml. a Anna Svoreňová

588 Ján Šuľan a Zuzana Lehocká

589 Štefan Rohárik a Mária Bagoňová

590 Martin Ambruš a Judita Brnuľová

591 Ján Ďorďai a Judita Ambrušová

592 Martin Urbančok a Mária Ďurkovičová

593 Lukáč Igrici a Zuzana Šuľanová

594 Štefan Zelman a Anna Šupalová

595 Imrich Bencze a Júlia Mágoriová

596 Pavel Urbančoka a Anna Franková

597 Štefan Garaj a Alžbeta Hološková

598 Martin Kašík a Zuzana Gemeriová

599 Pavel Rekeň a Zuzana Juhászová

600 záhrada

601 Štefan Bencze a Alžbeta Emődi

602 Štefan Osztás a Judita Šupalová

603 Martin Maglocki a Mária Urbančoková

604 Štefan Matuška a Zuazna Gubíniová

605 Štefan Rohoška a Zuzana Šupalová

606 Štefan Lauko a Zuzana Čemanová

607 Martin Kriška a Eva Blašková

608 Ján BLaško a Judita Hanesová

609 Jozef Tóth a Matilda Chréé.......?

610 Ján Šiller a Alžbeta Majová

611 Štefan Šebok a Anna Kašíková

612 Michal Bagoňa a Mária Príbeľská

613 Samuel Šupala a Mária Gubíniová

614 Michal Husár a Anna Ačaiová

615 Ján Kostka a Judita Kolesárová

616 záhrada

617 Juraj Suda Mária Šramová

618 Martin Majo a Mária Bagoňová

619 Štefan Klement a Judita Síkorová

620 záhrada

621 Ján Kašík a Anna Urbančoková

622-624 .............................................

625 Pavel Ročkár a Anna Klementová

626 Štefan Dovalovski a Alžbeta Brnuľová

627 Pavel Varga a Mária Lehocká

628 Ondrej Lehocki a Mária Kašníková

629 Juraj Meliška a Mária Dovaľová

630 Ján Meliška a Mária Šuľanová

631 Ján Varga a Mária Valašťanová

 

Bez označenia čísla domu boli v zozname uvedené ešte tieto manželské pári, respektíve rodiny.

Ján Hudák a Mária Dovalovská

Ondrej Repka a Zuzana Ondrášová

Juraj Garaj a Alžbeta Ondrášová

Ján Dovalovski a Mária Chovancová

Ondrej Gvoč a Mária Kováčová

Ján Garaj a Alžbeta Pósová

Michal Garan a Zuzazan Majová

Martin Bobáľ a Judita Krišková

Ján Krokavec a Mária Vargová

Jozef Kováč a Alžbeta Garajová

Ondrej Legíni a Judita Surmíková

Ondrej Surmík a Alžbeta Bogárová .....? ťažko čitateľné

Ján Surmík a Judita Rekeňová..............? ťažko čitateľné

Gejza Kašík slobodný............................? ťažko čitateľné

Ondrej Garaj a Mária Havranová

Komentárov   

# Z Krnáčová Recsková 2019-11-02 21:09
Chcem doplniť,že v dome číslo 467 bývali moji starí rodičia z maminej strany: Peter Kiss a Mária Borišová
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť