Domnievam sa, že v každej komlóšskej, presnejšie v každej dolnozemskej evanjelickej rodine, mali rodinnú Bibliu či spevník, tranoscius.

Pri listovaní v týchto starých rodinných bibliách zavanie na každého kúsok vlastnej histórie, histórie rodu.

 

 

Osobitná autentičnosť rodinných zápisov na voľných stranách, poskytuje pomerne presné genealogické  záznamy.  Rukopisné texty, zvyčajne vo forme jednoduchého záznamu významnej rodinnej udalosti napr.   o narodení, úmrtí ale aj  o presťahovaní.

Prepis: „ Roku 1844 sme sem prišli do tohto domu.“

V textoch je zaujímavé sledovať okrem obsahovej stránky i písmo. V tomto prípade človeka, pravdepodobne s najzákladnejším  vzdelaním. V texte možno  sledovať vplyv Kralickej češtiny  napr.  v spojení „pred poledním“, oproti  v komlovštine „pred poluním“. Ďalej je to používanie písmena „g“ namiesto neskoršie používaného „j“  napr. „ Matagzz“,  viď.  zápis o udalostiach v rokoch 1833 a 1840, oproti zápisu  „Matajsz“  z roku 1855. Písmeno „g“  vo význame „j“  sa  pravdepodobne dostalo do textu pod vplyvom švabachom písaného  biblického textu.