Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 3.12.2018 od 17:00 do 18:30

Účastníci:

Dana Tumová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavol Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Z. Domanovská

 

Program:

 

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš

Krsty - stav k 3.12.2018

 

 

Sobáše - stav k 3.12.2018

 

 • p. Domanovská nahráva do roku 1911 - ešte 2 roky
 • p. Farkaš - do roku 1905 - ešte 4 roky
 • p. Hovorka - do roku 1899 - ešte 1 rok
 • p. Chovancová - do roku 1889 - ešte 1 rok
 • p. Zuzka Sudová - do roku 1879 - ešte 4 roky
 • p. Lomjanská - do roku 1874 - ešte 2 roky
 • p. Rebro - do roku 1870 - ešte 7,5 roky
 • priezviská - normalizácia - p. Karol Rebro pracuje na normalizácii priezvisk BánhedešaTótkomloš

 • Informovanie o stave párovania indexovaných údajov v matrikách Tótkomlóša

Spárovaných je cca 73% úmrtí na krsty a 75% krstov na sobáše rodičov.

 

 1. Prístup na Oskereso.hu

  p. Zuzana Salainé navrhla aktivovať prístup aspoň pre dvoch členov tímu na stránku Őskereső, kde sú k dispozícii aj cirkevné evanjelické matriky obce Bánhedeš až do roku 1918. Umožnilo by nám to spraviť kontrolu cirkevných matrík na civilné matriky Bánhedeša, ktoré máme k dispozícii.

 2. Zmeny v programe

  prepojenie matričných údajov na údaje a fotografie náhrobkov z cintorínov Slovenských obcí, kde boli usadení Slováci z Komlóša. Zoznam pochovaných zo starého cintorína obce Komlóš, a prepojenie údajov z cintorína na naše matričné záznamy (zoznam bol poskytnutý do projektu p. Zuzkou Sudovou)
 3. Publikácia - návrhy od p. Hovorku a p. Hronca

  Pán Hovorka podrobne predstavil obsah pripravovanej publikácie o cirkevných matrikách Komlóša, ktorá má prezentovať a analyzovať faktograficky naše skúsenosti zo spracovania matričných zápisov. Obsahovo ide o návrh, ktorý dôkladne a podrobne analyzuje vývoj matričných záznamov od vzniku Komlóša až do 20. storočia.

  Pán Hronec vyjadril svoj súhlas s navrhnutou obsahovou schémou pána Hovorku, navrhol nie len faktograficky ale aj v aspekte historických súvislostí zachytiť a popísať život na Komlóši a doplniť publikáciu o získaný obrazový materiál.

Diskusia k publikácii:

 • odznel návrh na prezentovanie materiálov získaných z Maďarských archívov, ktoré nám poskytla pani Zuzana Salainé
 • odznel návrh na zapracovanie podkladov od p.Hronca : zoznam akovov  a ich obyvateľov na Komlóši
 • bol prezentovaný návrh p. Ľuba Kmeťa – spracovať tiež čiastočne cirkevné zápisnice, v súvislosti s vážnymi udalosťami v živote Komlóšanov
 • odznel návrh p. Domanovskej, publikovať 3 zoznamy obyvateľov z rôznych historických období, ktoré prezentoval p. Hronec 
 • v diskusii bol navrhnutý a dohodnutý spôsob spolupráce autorov publikácie a ostatných členov tímu, ktorí im priebežne budú pripravovať podklady na základe ich špecifikovaných požiadaviek.
 1. Akcia – Apouka-Mamouka

 • P.Gombárová informovala o televíznom šote s názvom Slovenský Komlóš (odvysielané v programe Slovensko v obrazoch), ktorý vznikol v súvislosti s kultúrnym programom Apouka-Mamouka, a v ktorom v krátkosti prezentoval p. Ľubomír Kmeť tiež projekt spracovania komlóšskych matrík.Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 7.1.2019 o 17,00, termín upresní p. Kmeť.

3.12.2018, zapísal: Renáta Gombárová