Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 1.7.2019 od 17:00 do 18:30

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová,  Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Braňo Faško, Jaroslav Poliak, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

 

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - zatiaľ nahratých 76 zo 113 rokov, čo je cca 67%
 • Úmrtia - zatiaľ nahratých 60 zo 113 rokov, čo je cca 53%

   Komlóš

 • Párovanie, kontroly sobášov čoskoro ukončíme. Nasledovať budú ešte ďaľšie kontroly na matriky Nadlaku a kontroly na konzistenciu dát.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša.
 • Informácia o programe, ktorý by mal byť dátovou súčasťou pripravovanej publikácie. Program bol rozoslaný na testovanie. Pripomienky z testovania budú do programu zapracované.

2. Rôzne:

 • Informácia o príspevku v Hírmondó na Komlóši.
 • Informácia o pripravovanej návšteve v štátnom archíve za účelom zistenia údajov o transportných zoznamoch
 • Informácia o pripravovaných podujatiach -
  • Horné Saliby - sobota 13.7.2019 (Mamovka Apovka - vatra zvrchovanosti)
  • Galanta piatok - 19.7.2019 (MOMS vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov)

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 5.8.2019 o 17,00.

11.7.2019, zapísal: Ľubomír kmeť