Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 7.10.2019 od 17:00 do 19:20

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Braňo Faško, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - ukončené, nahratých 122 rokov
 • Úmrtia - ukončené, nahratých 127 rokov

Pred tým, ako budeme nahrávať krsty ešte raz prekontrolujeme správnosť nahratia sobášov a úmrtí. Kontrolovať budeme tak, aby scany čítal vždy niekto iný ako ten, čo to nahrával. Prekontrolovať najmä číslo scanu, dátumy, meno, priezvisko, otca, matku, partnera. Zmysel je ten, aby sa odstránili chyby z nepozornosti, aby sa neskôr ľahšie párovalo.

Dohodnuté bolo nasledovné rozdelenie:

 • 01 --> 04     (3269 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 03 --> 09     (1427 záznamov o úmrtiach, 0424 záznamov o sobášoch)
 • 05 --> 07     (4132 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 07 --> 05     (4215 záznamov o úmrtiach, 0241 záznamov o sobášoch)
 • 09 --> 03     (1361 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 12 --> 13     (7013 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 13 --> 12     (0859 záznamov o úmrtiach, 2760 záznamov o sobášoch)
 • 14 --> 15     (2343 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 15 --> 17     (0845 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)
 • 16 --> 11     (0000 záznamov o úmrtiach, 3123 záznamov o sobášoch)
 • 17 --> 18     (1300 záznamov o úmrtiach, 0000 záznamov o sobášoch)

Ostávajú ešte nepriradené záznamy od užívateľa 1 (Danka) a 16 (p, Faško). Podľa toho, ako by kto postupoval, by sme potom operatívne pokračovali. Po ukončení následných kontrol úmrtí a sobášov (a opravách) sa pustíme do nahrávania krstov. Je toho len 104 rokov. Štátne matriky nemáme. P. Hovorka, p. Gombárová, p. Hronec by ostali pracovať na publikácii, resp. cizelovaní rodokmeňov Komlóša. Ostatní by pokračovali na Nadlaku a novom cintoríne.

   Komlóš

 • Párovanie ukončené, už prebiehajú iba kontroly (R.Gombárová). Niektorí členovia robili aj kontroly na vlastné rodokmene.
 • Cintoríny - chýba už iba Nový cintorín na Komlóši. Scany máme, databázu iba vo forme zošita. V ďalšom budeme nový cintorín spracovávať.
 • Informácia o prezentácii na Komlóši a Nadlaku.
 • Informácia o fotení na novom cintoríne
 • Informácia o materiáloch od J.Antala
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša. P. Hovorka popísal súčasný stav prác na publikácii, p. Hronec pripravuje podklady zo zápisníc presbyterov z Komlóša.
  • Témy ako predpokladaný termín vydania knihy, rozhodnutie o vydavateľovi, upresnenie počtu výtlačkov,  spôsob financovania preberieme osobne na plánovanom stretnutí v Galante 18.10.2019

2. Rôzne:

 • Stretnutie v Galante v DMS miestnosť Domovina v piatok, 18.10.2019 o 15-tej. Účel stretnutia je sa vzájomne porozprávať, prebrať otvorené otázky k pripravovanej publikácii.
 • Informácia o klobásovej súťaži v Bratislave 16.11.2019 o 10:00 v budove Slovnaftu.
 • Informácia o príspevku do "Náš kalendár"

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 4.11.2019 o 17,00.

8.10.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť