Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 2.3.2020 od 17:00 do 18:45

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

 

       Bánhedeš 

Indexy sú hotové, pripravujeme párovanie/vytváranie rodinných väzieb. Tejto činnosti sa bude venovať Karol Rebro, Eva Tušková , Pavol Komora a Fantišek Boriš. Termín zahájenia - po 15.3.2020

Nadlak

Krsty

Pokračujeme v indexácii krstov, chýbajú nám ešte 3 roky.

 

   Komlóš

  • Na projekte Tótkomlóš pokračujeme prípravou publikácie . O úrovni spracovania a zmenách od poslednej konferencie informoval p. Hovorka. Oboznámil nás, že zjednodušil obsah , urobil zmeny v číslovaní kapitol, pri nich sa ešte uvedú autory. Prevzal materiál od Adama Antala, ktorý treba ešte zapracovať do publikácie. Čaká nás ešte jazyková korektúra , grafická úprava – zalomenie a hlavne zabezpečiť finančné prostriedky na vydanie publikácie.
  • P. Ľubomír Kmeť informoval o príprave dátovej prílohy. Nemáme ešte hotový preklad k maďarskej verzii a čaká nás aj úprava – vylepšenie používateľskej príručky, aby bola čo najjednoduchšia a zrozumiteľná každému, aj začiatočníkovi
  • Príloha bude obsahovať aj katastrálnu mapu z roku 1882 s priradenými číslami domov a ich majiteľmi.

2. Informácia o OZ:

20.1.2020 bola podaná žiadosť o registráciu. Už sme zaregistrovaný a máme pridelené IČO.

3. Rôzne:

  • Stretnutie 13.3.2020 o 14:00 v Galante - DMS
  • Zabíjačka - Apovka Mamovka v HS 7.3.2020
  • Klobásový festival Sládkovičovo - 7.3.2020
  • Stretnutie Pitvarošanov 23.5.2020

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 6.04.2020 o 17:00.

2.3.2020, zapísal: Eva Tušková