Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 3.8.2020 od 17:00 do 19:00.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Pavel Farkaš, Eva Kmeťová, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Pavol Komora, Vlasta Kasalová, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Krsty - mahraté roky 1845 - 1947, sobáše 1845 - 1945 - ešte chýbajú 2 roky, úmrtia 1845 - 1947
 • Po dokončení indexácie chýbajúcich dát, bude práca na tomto projekte pokračovať párovaním a kontrolou dát – momentálne Rebro, Komora, Boriš

projekt Pitvaroš

 • krsty - dokončené
 • sobáše - dokončené
 • úmrtia - chýba ešte 42 rokov

 • cintoríny - dokončené
 • matriky Senec, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Trnava – zatiaľ ešte nespracované

projekt publikácia

 • Bohužiaľ sme museli vymeniť zalamovača, tým sme stratili asi 1-2 mesiace.
 • Momentálne p. Sudová posiela zalomené kapitoly autorom na finálnu revíziu.
 • J. Hovorka informoval o postupe prác a následných aktivitách. Dohodli sme sa na úprave nadpisov a podnadpisov, ich centrovaní. Po úprave a kontrole budú jednotlivé kapitoly zaslané na zalomenie.

2. Informácia o OZ:

 • Informácia o financovaní vydania publikácie.

 

3. Rôzne:

 • Kontakt na združenie „APOVKA MAMOVKA“ – 17.10.2020 plánujú v HS podujatie – tu by sa mohol uskutočniť krst našej knihy.
 • J. Jančovic publikoval v LuNo článok o našich aktivitách.
 • Z. Domanovská prezentovala našu prácu v TV-Komlóš.
 • Informácia o aktivitách na facebooku – skupina „Genealógia dolnozemských Slovákov“ – má momentálne 119 členov.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 7.9.2020 o 17:00.

3.8.2020, zapísal: Eva Tušková