Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 7.9.2020 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Eva Tušková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzka Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomianská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Pavol Komora, Vlasta Kasalová, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť.

 

 1. Projekty:

       projekt Bánhedeš-región

 • Index krsty, sobáše, úmrtia je dokončený. E. Tušková momentálne páruje.
 • Cintoríny Neded - naindexovaný, Vlčany – polovica naindexovaná, Žiharec – bude fotiť p. Feješová, Bánhedeš – bude fotiť skupina okolo p. Žilákovej.

projekt Pitvaroš

 • krsty - dokončené
 • sobáše - dokončené
 • úmrtia - dokončené
 • cintoríny - dokončené
 • matriky Senec, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Trnava – indexuje sa, Eva Kmeťová,  Vlasta Kasalová, Pavol Komora, František Boriš, Pavel Farkaš, Alžbeta Valachovičová

projekt publikácia

 • Zalomenie - tento týždeň bude snáď dokončené.
 • J. Hovorka informoval o postupe prác a následných aktivitách.
 • Diskutovali sme o návrhoch na obal knihy a o vyplnení prázdnych miest na koncoch kapitol.

2. Informácia o OZ:

 • Informácia o financovaní vydania publikácie.

 

3. Rôzne:

 • Kontakt na združenie „APOVKA MAMOVKA“ – 17.10.2020 plánujú v HS podujatie – tu by sa mohol uskutočniť krst našej knihy.
 • Informácia o aktivitách na facebooku – skupina „Genealógia dolnozemských Slovákov“ – má momentálne 130 členov.
 • Informácia o registrovaných používateľoch na našej stránke.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 5.10.2020 o 17:00.

8.9.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť