Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 2.11.2020 od 17:00 do 18:30.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Pavol Komora, František Boriš, Juraj Hovorka, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

  1. Projekty:

 

       projekt Bánhedeš-región

 • Indexovanie dokončené
 • Čakáme na fotky z cintorína Bánhedeš od p. Žilákovej
 • Matrika Neded – otvorené, bol poslaný oficiálny list so žiadosťou
 • Transportné zoznamy - nahráva p. Komora

projekt Pitvaroš

 • Indexovanie dokončené
 • Transportné zoznamy– p. Komora v rámci regiónu

projekt Csanádalberti

 • Indexovanie dokončené
 • Cintorín Tešedíkovo nahráva p. Kasalová

projekt Ambrózfalva

 • Začali sme indexovať krsty, sobáše aj úmrtia. Indexuje 05,07,09,11, 12, 13, 15, 17, 18, 20

projekt publikácia

 • Publikácia je hotová a uvoľnená na predaj
 • Zriadili sme aj predaj cez WebShop na našej stránke
 • Na našej web-stránke sme zriadili aj sekciu pomoci, kde je možné sa obrátiť v prípade nejakého problému
 • V Komlóši bude robený predaj cez ECAV – p. Spišáka
 • Ďalšie lokálne noviny – Galanta, Piešťany, ...

2. Informácia o OZ: 

3. Rôzne:

 • Ďalšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 6.12.2020

9.11.2020, zapísal: Ľubomír Kmeť