Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 4.01.2021 od 17:00 do 19:30.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Pavol Komora, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Ľubomír Kmeť.

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

  1. Projekty:

        

projekt Bánhedeš-región

 

 • Matrika Neded – otvorené, bol poslaný oficiálny list so žiadosťou
 • Transportné zoznamy - nahráva 7,19,20
 • Čakáme na fotky z cintorína v Bánhedeši

projekt Pitvaroš

 • Kontroly na štátne matriky úmrtí 1898 a vyššie - 13

projekt Csanádalberti

 • Kontroly na štátne matriky úmrtí 1896 a vyššie - 03
 • Kontroly na štátne matriky sobášov 1913 a vyššie - 18

projekt Ambrózfalva

 • Kontroly na štátne matriky úmrtí 1896 a vyššie - 09
 • Kontroly na štátne matriky sobášov 1896-1900 - 01

projekt publikácia

 • Predaj kníh sa rozbehol, odišlo cca 1000 kníh
 • Nadlak - cca 10 kníh
 • Komlóš – p. Spišák odhaduje, že v prvom kole predajú cca 100 kníh. Aktuálnu informáciu nemám. Navrhuje urobiť stručný preklad knihy do maďarčiny, aby sa podporil jej predaj. Navrhuje niekedy začiatkom roka urobiť prezentáciu online.
 • Zvážiť vydanie abstraktu - skrátenej verzie (30-40 strán) ako prídavok publikácie v maďarčine.

2. Rôzne:

 • Projekt Čaba???, list J. Hovorku v mene združenia riaditeľke VU do Čaby.
 • Web-stránka by sa mala ďalej rozvíjať, postupne sa stať akýmsi portálom záujemcov o genealógiu Dolnej zeme.
 • Vytvoriť sekciu s informáciami o podobných projektoch.
 • Členské príspevky za rok 2021 prosím zaplatiť.
 • Ďalšia schôdza je naplánovaná na pondelok, 1.2.2021

4.1.2021, zapísal: Ľubomír Kmeť