Pravidelná telefonická skype-konferencia sa uskutočnila 7.6.2021 od 17:00 do 18:45.

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, František Boriš, Vlasta Kasalová, Juraj Hovorka, Štefan Mikuš

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Privítali sme nového člena – Jána Marka zo Senca.

 

   1. Projekty:

 

projekt Bánhedeš-región

  • Matrika Neded - čakáme na odpoveď na našu žiadosť.
  • Párovanie je zatiaľ zastavené, bude pokračovať po nahratí cintorína v Bánhedeši, prípadne chýbajúcich údajov z matriky Neded, Vlčany, Žiharec
  • Normalizácia políčok databázy (20)

projekt Nadlak

  • Pozastavené

projekt Pitvaroš

  • Začal párovať p. Mikuš

 projekt Csanádalberti

  • Pozastavené

 projekt Ambrózfalva

  • Pozastavené

 projekt publikácia - separát

  1. Tlač - tlačiareň YessPress na Komlóši - malo by to byť v polovici júla 2021

  

projekt Békéscsaba

Krsty

 

Sobáše

projekt Kiškereš

začala ho realizovať R.Gombárová

2. Rôzne:

  • Normalizácia políčok databázy - skúsenosti
  • Príprava stretnutia v hoteli Galanta 19-20.6.2021.

Ďalšia schôdza je naplánovaná na 6..2021

8.6.2021 zapísal: Ľubomír Kmeť