Zápisnica zo stretnutia - Skype, 05.03.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 5.3.2018 od 17:00 do 19:00

Účastníci: Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Alžbeta Pongrácová, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Ľubomír kmeť

Program:

 1. Vo februári sa k nám pridala nová kolegyňa, pani Mária Lomjanská z Dolných Salíb. Vítame ju v našom kolektíve. Píše krsty obdobie 1930-1939.
 2. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty     -              58 154 záznamov

Sobáše -              10 389 záznamov

Úmrtia                 -              3 149 záznamov

 

 1. Pod vedením E. Tuškovej bola diskusia o probléme správnej identifikácie priezviska z matričného záznamu, jeho „normalizácii“. Tejte téme venujeme pozornosť pri každej konferencii.
 2. Karol Rebro uviedol diskusiu na tému problémov pri identifikácii v rámci párovania úmrtí a krstov. Je veľa prípadov, keedy farár očividne zle zapísal údaj o mene/priezvisku zosnulého. Zdôraznilo sa, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme.
 3. O vylepšeniach nahrávacieho programu za posledný mesiac informoval Ľ. Kmeť.
 4. Propagácia našej činnosti – prenos informácií k potomkom Komlóšanov
  • Po dohode s p. Mlynárom v nedeľu - 18.3.2018 o 10:45 predstavíme našu činnosť v zborovej miestnosti ECAV v Galante
 5. Bolo dohodnuté ďaľšie rozdelenie úloh pri písaní matriky
 6. V  apríli by sme zorganizovali stretnutie „matrikárov“ naživo. Uvažujeme o penzióne Komlóš v Horných Salibách, kde by sme spolu pobudli od piatku poobedia do cca soboty obeda. Predpokladaný termín podujatia je 20.4.2018 piatok navečer a 21.4.2018 sobota dopoludnia.
 7. Janko Hovorka nám predstavil v krátkosti dielo panovníčky Márie Terézie, ktorá významne ovplyvnila aj životy Komlóšanov v 18-tom storočí. Prezentácie je možné stuahnuť tu: Marie Terezie a Josef II.pps
 8. Janko Hovorka informoval tiež o publikácii Jána Kulíka „Pôvod a evolúcia priezvisk na Dolnej zemi“. www.kulpin.net/files/etymologia/etymologia-02priezviskaab.pdf Ján Kulík sa zaoberá témou etimológie priezvisk. http://kruhy.blogspot.sk/p/etymologia-povod-slovenskych-priezvisk.html
 9. Od Zuzky Sudovej sme dostali typ na publikáciu „Anyakönyvvezetők szótára“, je to slovník maďarsko-slovensko-nemecko-latinský spracovaný p. Farárom Bartolomejom Sokolským v roku 1923 na základe pojmov z matrík.