Zápisnica zo stretnutia - Skype, 2.07.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 2.7.2018 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Ľubomír Kmeť

Program:

 1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.
  Krsty    -              61 237 záznamov
  Sobáše -              15 778 záznamov
  Úmrtia  -              35 994 záznamov

Krsty

Ešte nám chýba nahrať obdobie 1935 – 1939

Sobáše

Nahrávanie je tu dokončené

 Úmrtia

 1. Diskutovali sme na tému párovania. Zistili sme, že najmä v zápisoch o sobášoch bolo veľmi veľa chybne napárovaných krstov. Preverovanie správnosti napárovania je ohromne pracné. Preto boli programovo odpárované všetky sobáše z obdobia kde neexistovala štátna matrika a v dokumente o sobáši nebolo uvedené meno otca, resp. matky. Tieto chyby párovania sa potom prenášali do párovania v úmrtiach. Preto boli takto odpárované aj úmrtia. Párovať budeme nanovo, podľa metodiky vypracovanej Renátou Gombárovou.

  K tomuto bolestnému kroku sme museli bohužiaľ pristúpiť, aby sa zvýšila kvalita nášho výsledného diela.

  Znova sa zdôraznilo, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme..

 2. Rôzne

  L. Kmeť informoval, že na základe štatistiky bol vypočítaný odhadovaný čas investovaný do nahrávania údajov našej databázy. Mesačne je to okolo 600 hodín, doteraz sme na čísle cca 7 000 hodín investovaných len do priameho nahrávania dokladov.

  Kniha Komlóšske priezviská bola ako dar doručená všetkým našim sponzorom (p. Šesták, p. Francisci, p, Ižmánová).

  Zuzka Sudová informovala o jednaní s p. farárom Spišákom na fare v Komlóši. Na nedeľu, 19.8.2018 o 18-tej je dohodnutá prezentácia našej práce v rámci oslavy hodov na Komlóši.

  Pre prezentáciu sme zvolili názov: Hľadanie predkov - pohľad na 200 rokov matrík ECAV na Komlóši.

  Záujemcovia o účasť na tomto podujatí musia Zuzku včas informovať, aby prípadne vedela zabezpečiť ubytovanie.Zatiaľ bol nahlásený záujem o 2 izby na 2 noci.

 

4.7.2018, zapísal: Ľubomír Kmeť