Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 3.9.2018 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Ľubomír Kmeť

 

Program:

 1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty - 63 202 záznamov

Sobáše - 16 446 záznamov

Úmrtia - 48 566 záznamov

 • Krsty Nahrávanie je tu dokončené
 • Sobáše Nahrávanie je tu dokončené
 • Úmrtia

Ešte chýba nahrať cca 15 rokov + Horné Saliby + Dolné Saliby + Galanta

Fáza 1 sa chýli ku koncu, ešte robíme fázu 2 – párovanie.

 1. Rozdelenie úloh pri nahrávaní:

Janko Hovorka, Karol Rebro, Pavel Farkaš a Zuzka Sudová už ukončili nahrávanie svojich pridelených období. Danke Tummovej zostáva ešte nahrať 10 mesiacov z roku 1919, Betke Valachovočovej 5 rokov, p. Chovancovej 2 roky, Zuzke Sudová si ešte zobrala nahrať 5 rokov z obdobia od p. Chovancovej.

Nahrávanie matriky úmrtí v období po roku 1895 je zťažené tým, že spolu so zápismy v cirkevnej matrike kontrolujeme aj zápisy v matrike civilnej.

P. Hronec nahráva úmrtia repatriovaných dolnozemcov z matriky v Horných Salibach, zostáva mu ešte 10 rokov. P. Lomjanská robí to isté pre matriku Dolné Saliby, zostáva jej ešte 25 rokov.Ešte nám chýba to isté aj pre matriku Galanta.

 1. Prezentácia na Komlóši

20.8.2018 sme na fare v Komlóši pre obyvateľov Slovenského Komlóša robili prezentáciu našej činnosti. Podujatie organizačne prostredníctvom farára p. Spišáka zabezpečovala Zuzka Sudová. Zučastnilo sa na ňom cca 30 záujemcov. Článok s fotkami z tohto podujatia je na našej stránke v sekcii akcie. http://www.dakoda.sk/joomla/index.php/akcie/91-prezentacia-na-fare-v-slovenskom-komlosi

 1. Stretnutie v Galante piatok 14.9.2018

Prvá fáza nášho projektu, teda nahrávanie dát sa chýli ku koncu. Preto sme sa dohodli, že sa stretneme aby sme našu prácu zhodnotili, spojili príjemné s užitočným a dohodli sa na prípadnom ďaľšom postupe. Stretnutie sa uskutoční v piatok 14.9.2018 popoludní v Galante v Dome Matice Slovenskej.

 1. Rôzne

 • Nový projekt NagyBánhegyes/TótBánhegyes, resp Nagylak

Karol Rebro prišiel s návrhom podobne ako Komlóš spracovať aj matriku Bánhegyesu. Viacerí s k tejto myšlienke prihlásili. O tejto možnosti budeme hovoriť podrobnejšie na stretnutí v Galante

 • Prezentácia Pezinok

Pani Felixová z Pezinka nás na podujatí v Komlóši oslovila, či by sme neurobili prezentáciu aj pre nich (Pezinok). Prisľúbili sme im to. Karol Rebro komunikuje s p. Felixovou, prezentácia bude asi niekedy v októbri.

 • Nastavenie rodiska a bydliska na tabuľku obcí

Pre prezentáciu na Komlóši pripravila Renata Gombárová súhrnný prehľad, že z akych lokalít mali ľudia na Komlóši rodiská. Aby sa takáto informácia dala vygenerovať systémom, je potrebné všetky rodiská/bydliská normalizovať (krsty, sobáše, úmrtia) a previazať ich na novú tabuľku obcí. Toto je úloha ktorá ešte stojí pred nami (po dokončení nahrávania).

 • Stránka – sekcia s hľadaním v databáze

Na našej stránke www.komlos-rodokmene.eu by sme chceli rozšíriť sekciu „Matrika Komlóša“ o komfortnejšie vyhľadávanie v krstoch, sobášoch a úmrtiach. K tomuto bude zrejmä treba potrebné programové moduly zakúpiť.

 • Ľ. Kmeť nahráva transportné zoznamy podľa podkladov od Zuzky Sudovej z archívu v Békeši. Tieto by mohli slúžiť ako pomôcka pri párovaní.

8.9.2018, zapísal: Ľubomír K meť